HomeActueelGun post rust op zondag

Gun post rust op zondag

Publicatiedatum: 30 jul. 2014

De SGP vindt het een verkeerde stap dat PostNL nu ook op zondag pakketten gaat bezorgen. Daarom heeft Elbert Dijkgraaf vanmiddag vragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken.

Dijkgraaf: ‘PostNl zorgt er met dit plan voor dat er nog meer mensen op zondag, Gods dag, onnodig moeten werken en niet in de gelegenheid zijn om samen met anderen deze dag te vieren. Dat is niet alleen schadelijk voor de kerkgang, maar ook voor de onderlinge ontmoeting. Het is belangrijk dat de zondag een gezamenlijke dag van rust blijft. Een dag in de week waarop de commercie niet het laatste woord heeft, is van groot belang voor mens en samenleving. Ook is het voorstel schadelijk voor kleine ondernemers die doordeweeks ook al hard moeten werken en op zondag graag thuis zijn. Het zet hen nog meer onder druk om op zondag ook beschikbaar te zijn voor hun klanten.’

Dijkgraaf vindt het belangrijk dat minister Kamp snel duidelijkheid biedt of er mogelijkheden zijn om dit voornemen tot uitvoering te brengen. Daarom dringt hij aan op snelle beantwoording van de vragen. Dijkgraaf: ‘Als er nu nog geen wettelijke mogelijkheden zijn om tegen dit soort plannen op te treden, dan moeten die er komen. Ook moeten gemeenten alle vrijheid hebben om de verstoring van de zondagsrust door het verder commercialiseren van de zondag tegen te gaan. Gemeenten hebben juist vorig jaar meer bevoegdheden gekregen om zelf te bepalen dat zij de winkeliers in hun gemeente de rust van de vrije zondag gunnen. Het zou krom zijn als via de achterdeur van de pakketpost alsnog afbreuk wordt gedaan aan de zondag .’

Verder stelt Dijkgraaf: ‘Werknemers moeten in ieder geval ook de garantie houden dat zij nooit gedwongen kunnen worden om op zondag pakketten te gaan bezorgen. Zowel werknemers als zzp’ers die voor PostNl werken moeten alle vrijheid krijgen om op zondag vrij te zijn. Dat mag ook geen negatieve consequenties hebben voor hun contracten. Daarom heb ik minister Kamp ook uitdrukkelijk gevraagd om hier aandacht aan te geven. De zondag als dag van bezinning, rust en bevrijding verdraagt zich moeilijk met het juk van een werkgever of opdrachtgever die brood ziet in extra zondagsarbeid. Ook heb ik gevraagd om mensen die pakketten  bestellen te allen tijde de mogelijkheid te geven om die pakketten op andere dagen dan de zondag af te laten leveren. Het is onbestaanbaar dat mensen ermee geconfronteerd worden dat zij op zondag een pakket thuis krijgen, terwijl zij dat niet willen. ’

Schriftelijke vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Economische Zaken over het bezorgen van pakketten op zondag door PostNL

30 juli 2014

 1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat PostNL pakketten ook op zondag gaat bezorgen?[1]
 2. Vindt u het een gewenste ontwikkeling dat de zondag steeds meer ingeschakeld wordt als werkdag, waardoor steeds meer mensen op zondag moeten werken en het karakter van de zondag als bijzondere en vrije dag afbreuk wordt gedaan?
 3. Is het wettelijk toegestaan om gekochte goederen op zondag af te leveren of te laten leveren bij particulieren? Hoe verhoudt zich dit tot onder meer artikel 6 van de Zondagswet?
 4. Hoe verhoudt het voornemen van PostNl zich tot de Winkeltijdenwet, op grond waarvan het in principe verboden is om op zondag in een winkel of op een andere wijze goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan particulieren?
 5. Indien er op dit moment onvoldoende wettelijke regels zijn om dit te voorkomen, bent u dan bereid om die wettelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om het karakter van de zondag als collectieve dag van rust te beschermen?
 6. Wat betekent dit voornemen van PostNl voor de werknemers en onderaannemers die voor dit bedrijf werken? Welke wettelijke of andere mogelijkheden hebben zij om te weigeren op zondag voor dit bedrijf te werken, zonder dat dit voor hen arbeidsrechtelijke of contractuele gevolgen heeft?
 7. Hoe wordt voorkomen dat werknemers of onderaannemers die niet op zondag willen werken gedupeerd worden, doordat zij niet in dienst genomen worden of er met hen geen contract afgesloten wordt?
 8. Indien er geen wettelijke mogelijkheden zijn om het bezorgen van pakketten op zondag tegen te gaan, hoe wordt dan gegarandeerd dat dit voornemen niet ten koste gaat van de gemeentelijke autonome bevoegdheid om de winkeltijden op zondag in hun gemeente vast te stellen? Welke mogelijkheden hebben gemeenten dan om bezorging op zondag via de algemene plaatselijke verordening, de winkeltijdenverordening of op andere wijze  tegen te gaan, omdat zij grote waarde hechten aan het behoud van de zondag als collectieve dag van rust?
 9. Welke garanties zijn er dat mensen die via webwinkels goederen bestellen en die niet willen dat deze goederen bij hen op zondag afgeleverd worden, kunnen aangeven dat zij bezorging op een andere dag willen laten plaatsvinden?
 10. Bent u bereid in gesprek te gaan met PostNl om te voorkomen dat dit voornemen wordt uitgevoerd danwel dat er goede garanties zijn dat niemand gedwongen kan worden op zondag goederen te bezorgen  of in ontvangst te nemen?
 11. Bent u bereid deze vragen uiterlijk 20 augustus te beantwoorden?