HomeActueelHuwelijk geen voorbereiding op echtscheiding

Huwelijk geen voorbereiding op echtscheiding

Publicatiedatum: 17 feb. 2016

SGP tegen voorstel inperking 'gemeenschap van goederen'

De SGP ziet niets in het voorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.
Dijkgraaf: ‘Het wetsvoorstel gaat er bij voorbaat vanuit dat het huwelijk wel op de klippen zal lopen. Het miskent de waarde van het huwelijk als hechte verbintenis voor levenslang. Het huwelijk is geen voorbereiding op een echtscheiding, maar een band voor het leven. Het merendeel van de huwelijken blijft gelukkig gewoon in stand. We moeten echtscheiding niet stimuleren, maar juist de randvoorwaarden voor een goed huwelijk scheppen. Het huwelijk verdient een krachtige steun van de wetgever.

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn om huwelijkse voorwaarden te maken, maar daarvan moeten we niet het wettelijke stelsel maken. De veronderstelde eenvoud blijkt echter een garantie voor administratieve chaos, zodat de partners alsnog naar de notaris moeten. Het wetsvoorstel suggereert dat partners tijdens hun huwelijk precies bijhouden hoe de geldstromen lopen. Dat is een grote fictie. Het suggereert dat partners als twee koningen over één land regeren en angstvallig hun precieze persoonlijke bezit in de gaten houden. Met deze individualisering heeft de SGP niets. In plaats van het recht van de sterkste als norm te nemen, kiest de SGP voor de duurzaamheid en een gezamenlijke band in lief en leed.’