HomeActueelKabinet: gemeenten hebben de ruimte om overspelreclame te weigeren

Kabinet: gemeenten hebben de ruimte om overspelreclame te weigeren

Publicatiedatum: 23 apr. 2018

Gemeenten hebben veel mogelijkheden om ongewenste reclame te weigeren. Vaak zijn lokale overheden zich daar nauwelijks van bewust. Dat concludeert de SGP op basis van een kabinetsbrief met antwoorden op vragen van de partij.

De SGP stelde vragen over praktijken van ‘sugardating’, omstreden websites die seksueel contact arrangeren tussen rijke mannen en studentes. Hier wordt soms juist in studentensteden voor geadverteerd in de openbare ruimte.

In de beantwoording schrijft staatssecretaris Harbers: Ik onderken dat artikel 10 EVRM overheden ruimte biedt om commerciële reclame te reguleren. Gemeenten zijn bevoegd om regels te stellen over reclame in de openbare ruimte. Voor zover voor dergelijke websites in de openbare ruimte wordt geadverteerd kunnen gemeenten regulerend en zonodig handhavend optreden. Klachten over reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn de regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De Reclame Code Commissie toetst of een bepaalde reclame uiting voldoet aan de regels. In 96% van de gevallen worden uitspraken van deze commissie opgevolgd.

De SGP hoopt dat lokale partijen deze kennis aangrijpen om overspelreclame en andere maatschappelijk onverantwoorde reclame, op een assertieve manier aan te (laten) pakken. Dat gebeurt al in landen om ons heen, zoals eerder in Parijs en Brussel.

Kees van der Staaij: “Het blijkt voor te komen dat colleges de gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen. Dan wordt gezegd dat men de betreffende reclame niet kan aanpakken omdat die zou vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het is belangrijk dat lokale politici ervan op de hoogte zijn dat de nationale en Europese regels veel ruimte bieden om handelsreclame te beperken.”

Bekijk hier de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen.