HomeActueelKamer steunt motie voor gelijk speelveld visserij

Kamer steunt motie voor gelijk speelveld visserij

Publicatiedatum: 11 apr. 2018

Dinsdag werd met brede steun een motie van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop voor een gelijk Europees speelveld voor visserijbedrijven aangenomen. De praktijk leert dat buitenlandse toezichthouders nauwelijks aan boord van hun ‘eigen’ kotters komen, terwijl zij de Nederlandse vissers eruit pikken en hen streng controleren.

De NVWA, de Nederlandse toezichthouder, is daarentegen wel voor iedereen even streng, dus ook voor onze eigen vissers. De SGP wil niet dat Nederlandse vissers strenger behandeld worden dan andere vissers. Gelijke vissers gelijke kappen. Zeker bij de invoering van de aanlandplicht zou dit ongelijke speelveld gaan wringen.

De motie draagt de regering op om ervoor te zorgen dat binnenlandse en buitenlandse kotters door de verschillende Europese inspectieautoriteiten gelijk behandeld worden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de handhaving van Europese visserijregels, en in het bijzonder de aanlandplicht, af te stemmen op de handhaving zoals die door andere lidstaten in de praktijk wordt uitgevoerd, en zich in te zetten voor Europese afstemming en gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse kotters door de inspectieautoriteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop