HomeActueelOnderwijsvrijheid

Onderwijsvrijheid

Publicatiedatum: 16 jun. 2015

CDA en SGP garanderen keuzevrijheid mbo

“Mooi dat het nu geregeld is. Scholen houden nu tóch ruimte om binnen de voorgeschreven keuzedelen variatie aan te brengen. Dat hoort volgens mij bij de vrijheid van onderwijs. Dat CDA en SGP dat door samen op te trekken hebben weten te bereiken is pure winst.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop in reactie op het aannemen van het door CDA-kamerlid Rog en hemzelf ingediende amendement op de Wet educatie beroepsonderwijs. Een meerderheid van CDA, SGP, CU, PvdA, D66, VVD en SP steunde het amendement.

In de plannen van het kabinet bleef er van de keuzevrijheid voor mbo-scholen is slechts een beperkt verplicht aanbod over. SGP en CDA maakten daar een punt van. Ze dienden daarom een amendement in om de keuzevrijheid voor scholen te waarborgen. Met succes. Scholen die aandacht willen besteden aan bijvoorbeeld godsdienstonderwijs en/of levensbeschouwelijke vorming zijn ermee gebaat.