HomeActueelSGP: geen gebedsoproep meer vanaf moskee

SGP: geen gebedsoproep meer vanaf moskee

Publicatiedatum: 14 okt. 2016

De SGP wil gebedsomroepen vanaf moskeeën tegengaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Hoewel er plaatselijk veel weerstand tegen het omroepen van de grootheid van Allah en de geloofsbelijdenis van de Islam, kan een gemeente dit niet weigeren. Het is opmerkelijk dat vanuit de Kamer nog niet eerder een poging is ondernomen deze gebedsoproep aan banden te leggen.

In 2009 ontstond er ophef toen de SGP een motie indiende die oproep tot ‘wijze terughoudendheid’ bij bouw van grote moskeeën en dito minaretten. Die motie haalde het niet. De partij onderzoekt hoe de wet aangepast kan worden om de gebedsoproep aan banden te leggen.

Kees van der Staaij: ‘In tegenstelling tot het Midden-Oosten kent het Westen geen traditie om geloofsbelijdenissen over straat te strooien. De SGP vindt het kwalijk dat de overheid islamisering van de publieke ruimte in de hand werkt door meer ruimte te bieden dan we hier gewoon zijn. Het zorgt ook voor veel onbehagen en protest onder Nederlanders en – nota bene - onder asielzoekers uit moslimlanden. Gemeentebesturen zeggen niets te kunnen doen. Dan wordt het tijd dat de Kamer in actie komt. Wat ons betreft klinkt de oproep helemaal niet, maar als daar geen meerderheid voor is, dring het dan zoveel mogelijk terug.’

De oproep:

Allahu akbar, Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Haya alas salah, Haya alas salah
Haya alal falah, Haya alal falah
Allahu akbar, Allahu akbar
La ilaha ill Allah

De vertaling

Allah is de grootste, Allah is de grootste
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Kom naar het gebed, kom naar het gebed
Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah