HomeActueelSGP: Lelystad Airport kan pas open na herindeling luchtruim

SGP: Lelystad Airport kan pas open na herindeling luchtruim

Publicatiedatum: 15 mei 2018

Lees hieronder de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over Schiphol en Lelystad, gehouden op 15 mei 2018.

De lijn van de SGP, ook in vorige debatten, is eerst herindeling van het luchtruim zodat vliegtuigen van en naar Lelystad hoger over de Veluwe en de noordelijke provincies kunnen gaan, dan pas openstelling van Lelystad. En niet andersom.

Cruciale vraag: gaat de herindeling daadwerkelijk veel hogere vluchten opleveren?

De minister klinkt nogal zeker: ‘de aansluitroutes zijn tijdelijk’, ‘bij herindeling komt er een einde aan de laagvliegroutes’. In het veld hoor ik echter twijfels, ook gebaseerd op signalen vanuit Luchtverkeersleiding Nederland. Is het technisch wel mogelijk om al voor het ‘oude land’ op een hoogte van, zeg, 3 kilometer te zitten? In hoeverre willen Duitsland en België meewerken? Hoe hard is de stelling van de minister?

Ik ben er niet gerust op. Welke fuik zwemen we in? We willen niet instemmen met wijziging van het Luchthavenbesluit als we dan ruimte geven voor jaarlijks 45.000 vliegbewegingen zonder de voorwaarde dat laagvliegroutes na 2023 passé zijn.

Wat gaat de minister doen als de herindeling minder oplevert dan verwacht?
Heeft de minister een prikkel of harde voorwaarde om laagvliegroutes na 2023 te voorkomen?

Vlieghoogtes
In het verlengde hiervan: De minister geeft aan dat het moment van stijgen niet vaststaat en afhangt van de verkeerssituatie in het luchtruim. Maar, wat zijn toezeggingen over vlieghoogtes en stijglocaties dan waard?

Graag een duiding.
Welke garanties kan de minister geven? Het mag niet zo zijn dat gunstige aannames in de MER aan alle kanten gepasseerd worden door de praktijk. Voor de mate van geluidsoverlast maakt het veel uit of vliegtuigen aan het stijgen zijn of niet. Kan de minister garanderen dat niet boven woonkernen doorgestegen wordt?

Zo vragen inwoners van Wezep zich af hoe vliegtuigen over hun dorp gaan. Doorstijgen vóór Wezep, na Wezep, of boven Wezep? De een belooft dit, de ander dat. Wat wordt het? Bewoners hebben het gevoel een speelbal te zijn.

De Luchtvaartcommissie adviseert om naast bestaande wettelijke kaders duidelijke criteria te stellen, onder meer voor de vlieghoogte.
Gaat de minister in de Regeling Luchtverkeersdienstverlening nadere criteria opnemen?

De Commissie voor de m.e.r. pleit voor meer monitoring. Dat willen regionale overheden ook. De minister lijkt hierin mee te bewegen. Onlangs hoorde ik van een van de betrokken gemeenten echter dat ondanks een eerder toezegging het Rijk alleen zorgt voor monitoring vlakbij het vliegveld en niet op grotere afstand bij een dorp als Wezep. Veluwse gemeenten willen dat nu zelf gaan betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Monitoring moet goed en breed opgepakt worden en niet zoveel mogelijk over de schutting gegooid worden.

Wil de minister in overleg met regionale overheden investeren in geluidsmetingen bij kernen als Wezep, inclusief een nulmeting?

Even een zijspoor: hoe ziet zij de rol van de provincie Gelderland? Is die voor haar een volwaardige gesprekspartner?

Discussies over Schiphol en Lelystad staan of vallen met de vraag: wil je meer of minder luchtvaart? De minister lijkt te hinken op twee gedachten: enerzijds zoekt zij naar ruimte voor groei van Schiphol, anderzijds kijkt zij naar invoering van een vliegbelasting.
De SGP wil liever minder dan meer luchtvaart. De groei van de afgelopen jaren zit vooral in goedkope vakantievluchten. Daar heeft onze economie weinig aan. Daarbij zorgt vliegen voor CO2-emissie en overlast, en dat nog steeds onbelast. Het is tijd om strepen te trekken en in ieder geval snel een vliegheffing in te voeren. En daarvoor niet te wachten op Europese afspraken. Wat betekent een stevige vliegbelasting voor de groeiplannen?

Ik ga naar Schiphol. Omwonenden hebben de ervaring dat afspraken niet nagekomen worden en dat muizengaatjes benut worden om maar te kunnen groeien. Het aantal nachtvluchten is opgerekt van 29.000 naar 32.000. Het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan is toegenomen. Je zult maar in Aalsmeer wonen… De grens van de groei is bereikt.

Er komt een nieuwe luchtvaartnota. Vliegverkeer ligt ook op de klimaattafels. Wat betekent bijvoorbeeld een vliegheffing voor de groei van de luchtvaart? De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is uiterst kritisch over de veiligheid op Schiphol bij verdere groei. Ik vraag de minister om op z’n minst een pas op de plaats te maken met groeiplannen voor Schiphol.

Er zou extra ruimte komen voor vrachtvluchten op Schiphol via een zogenaamde ‘local rule’. Die regeling wacht nog op goedkeuring door de minister. Ik heb begrepen dat de Nederlandse slotcoördinator de regeling heeft afgeschoten. Hoe zit dat? Gaat de minister werk maken van voldoende ruimte voor vrachtvluchten?

Het is de vraag in hoeverre luchtvaartmaatschappijen vluchten willen verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Als het op vrijwillige basis niet lukt kan een verkeerverdelingsregeling ingezet worden om het te sturen. Het is echter de vraag of Brussel zo’n regeling goedkeurt. Collega Kröger vroeg schriftelijk: welk dwingend instrument heeft minister nog als verkeersdelingsregeling niet goedgekeurd wordt. De minister draait weg bij deze vraag. Daarom leg ik ‘m graag nog een keer voor.