HomeActueelSGP wil opheldering over vernietiging ongebruikte medicijnen

SGP wil opheldering over vernietiging ongebruikte medicijnen

Publicatiedatum: 25 apr. 2018

In Nederland wordt jaarlijks een kapitaal weggegooid vanwege het verplicht vernietigen van ongebruikte medicijnen. De SGP vindt dat hier te krampachtig mee om wordt gegaan, zeker gezien de discussie over de hoge zorgkosten in Nederland.

Kees van der Staaij heeft daarom schriftelijke vragen voorgelegd aan de minister voor VWS. “Huisartsen en andere professionals hebben diverse goede ideeën om de verspilling tegen te gaan en ongebruikte medicijnen veilig opnieuw uit te geven. Ik wil graag weten welke mogelijkheden de minister ziet om deze ideeën breder in te zetten.”

Lees hier de vragen van Kees van der Staaij (SGP) aan de minister voor VWS over de verspilling van medicijnen: 

  1. Bent u bekend met de uitzending van Brandpunt+ van 10 april j.l. over Medicijnverspilling?
  2. Hoe reflecteert u op de kritiek van de aan het woord zijnde professionals omtrent het verplicht laten vernietigen van ongebruikte geneesmiddelen die volgens hen vaak nog verantwoord opnieuw uitgegeven kunnen worden? Hoeveel bedraagt de verspilling volgens u op dit moment?
  3. Bent u ermee bekend dat, zoals in de uitzending gesteld wordt door de huisarts, een op de vijf huisartsen medicijnen verzamelt en opnieuw uitgeeft aan mensen die hun medicijnen anders niet kunnen betalen? Hoe groot is volgens u het probleem van zorgmijding als gevolg van het niet kunnen betalen van de medicijnen? Wat vindt van de genoemde handelswijze (controleren, informeren en opnieuw uitgeven) van sommige huisartsen in dergelijke situaties?
  4. Deelt u in de visie van de aan het woord zijnde professionals en het Instituut voor verantwoord medicijngebruik dat er in Nederland te krampachtig wordt omgegaan met het heruitgeven van medicijnen?
  5. Wat vindt u van het idee van de aan het woord zijnde apotheker om de medicijnen bij uitgifte samen met een thermometer in een verzegeld plastic zakje te stoppen, zodat bij inname van medicijnen gecontroleerd kan worden of medicijnen verantwoord opnieuw uitgegeven kunnen worden? Waarom is dit idee na zeven jaar nog steeds niet breed geïmplementeerd  / wettelijk mogelijk gemaakt? Wat is de stand van zaken van het onderzoek hiernaar? Waarom duurt het onderzoek nu al vijf jaar? Welke mogelijkheden ziet u om - vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek - alvast bij bepaalde categorieën eenvoudige medicijnen heruitgifte mogelijk te maken?
  6. Welke mogelijkheden ziet u om de getoonde chiptechnologie die de houdbaarheid en de conditie van medicijnen meet, in elk pillendoosje toe te passen bij medicijnen? Klopt het dat deze technologie bij grootschalige toepassing gemakkelijk rendabel te maken is?
  7. Wat is de stand van zaken van het Programma Aanpak verspilling in de zorg voor het onderdeel ‘Heruitgifte van medicijnen’?