HomeActueelSymposium Israëlische veiligheidsindustrie

Symposium Israëlische veiligheidsindustrie

Publicatiedatum: 6 sep. 2016

Een symposium op de UvA over het veiligheidsbeleid van de staat Israël heeft tot Kamervragen geleid van Roelof Bisschop (SGP). Bisschop vraagt of de minister kan voorkomen dat de UvA dit symposium steunt.

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een symposium over de Israëlische veiligheidsindustrie (ingezonden 6 september 2016)

  1. Bent u bekend met het geplande symposium ‘Securitizing Worlds: a Critical Look at the Israeli Global Security Industry’?
  2. Onderkent u dat de wijze waarop vijandige en discriminerende opvattingen aan de staat Israël worden toegeschreven, een voedingsbodem kan vormen voor antisemitisme? Vindt u het wenselijk dat onderwijsinstellingen zich inlaten met zulke initiatieven?
  3. Klopt het dat het symposium mede mogelijk wordt gemaakt door de Universiteit van Amsterdam (UvA)? Zo ja, hoe is wetenschappelijke onafhankelijkheid te verenigen met het steunen van een conferentie met een eenzijdige politieke doelstelling?
  4. In hoeverre wordt de steun van de UvA aan het symposium gefinancierd uit overheidsbekostiging? Welke mogelijkheden ziet u om het gebruik van publieke middelen voor zulke doelen te voorkomen?
  5. Bent u bereid in overleg te treden met de UvA inzake de steun aan dit symposium
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor aanvang van het symposium voorzien op 14 september a.s.?