HomeActueelVragen Islamitisch geweld tegen christenen

Vragen Islamitisch geweld tegen christenen

Publicatiedatum: 21 okt. 2015

In Indonesië neemt islamitisch geweld tegen christenen toe. Met name van het eiland Atjeh worden er de laatste tijd weer incidenten gemeld. Onder druk van moslims zijn meerdere christelijke kerken vernietigd. Ook is er sprake van dat duizenden christenen inmiddels op de vlucht zijn geslagen.

De SGP heeft hierover, samen met de CU, aan de bel getrokken bij minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Kees van der Staaij wil onder meer weten in hoeverre de Indonesische overheid hierbij betrokken is. Ook dringt hij, samen met Joël Voordewind, erop aan dat er internationaal stappen worden gezet om de situatie van christenen en andere onderdrukte minderheden in Indonesië te verbeteren.

  1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over de vernietiging van meerdere kerken op Atjeh door de Indonesische politie onder druk van moslims? (Reformatorisch Dagblad, 20-10-2015) Hoe duidt u deze berichtgeving?
  2. Is er inderdaad sprake van een toenemende islamitische druk ten aanzien van christelijke groeperingen en kerken, die zich uit in geweld en agressie? Welke trends neemt u waar en hoe kunt u deze verklaren? Welke ontwikkeling is hier in het bijzonder zichtbaar als het gaat om geloofsvrijheid?
  3. Is de verwachting gegrond dat er nog veel meer kerken vernietigd zullen worden in deze regio? Zijn inderdaad duizenden christenen deze regio inmiddels ontvlucht?
  4. Op welke wijze reageren de Indonesische autoriteiten op dit islamitische geweld en deze intimidatie? Is dit overheidsoptreden adequaat in uw ogen? Wordt dit ook concreet zichtbaar in de arrestatie en berechting van daders?
  5. Bent u bereid, zo mogelijk in internationaal verband, om deze agressie te veroordelen en de Indonesische autoriteiten krachtig op te roepen om de religieuze minderheden in dit land te beschermen en hun veiligheid te garanderen?