HomeActueelWiebes ontkent bestaan gezinnen

Wiebes ontkent bestaan gezinnen

Publicatiedatum: 16 jun. 2016

Tijdens debatten over het belastingplan is veel gediscussieerd over de scheefgegroeide belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Eenverdieners blijken tot wel vijf keer meer belasting te gaan betalen dan tweeverdieners die samen op hetzelfde inkomen uitkomen. Bij die debatten beloofde staatssecretaris Wiebes nog terug te komen op de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners.

Gisteren heeft de staatssecretaris zijn belofte ingelost en een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Conclusie: volgens staatssecretaris Wiebes bestaat de kloof helemaal niet. Hij vergelijkt een eenverdienershuishouden met een modaal inkomen van 36.000 euro met een tweeverdienershuishouden waarbij beide partners een modaal inkomen (2x 36.000=72.000) hebben.

SGP-Eerste Kamerlid Peter Schalk: “Dit doet absoluut geen recht aan het debat dat we met elkaar hebben gevoerd, nota bene ook naar aanleiding van een breed gedragen motie in de Eerste Kamer. In alle toonaarden hebben we de discussie gevoerd over het besteedbare inkomen van gezinnen. Daarom spreken we immers ook van alleenstaanden, eenverdieners en tweeverdieners? De staatssecretaris rekent alleen nog maar in individuen. Daarmee gaat hij helemaal voorbij aan de realiteit dat voor veel huishoudens het gezamenlijke inkomen bepaalt wat de draagkracht van het gezin is. Feitelijk ontkent de staatssecretaris dit.”

“Bovendien, deze puur individualistische benadering is niet wat we nodig hebben in een samenleving waarin we juist meer verwachten van zorg voor elkaar, vrijwilligerswerk en mantelzorg.”

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf voegt daar nog aan toe: “Het is erg teleurstellend dat na alle discussies en cijfers, het kabinet weigert om zelfs maar het probleem te onderkennen. Dan komt er dus ook geen oplossing. Het beleid van dit kabinet is bovendien dubbel. Als het het kabinet uitkomt, kiest men wel degelijk voor een huishoudenbenadering. Denk aan de toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het kabinet is dan ook niet consistent."

Maar wat ik het ergst vind: de staatssecretaris laat de mensen gewoon in de kou staan. Uit rapporten van onder andere het NIBUD en de WRR blijkt zonneklaar dat eenverdieners vaak in een kwetsbare financiële positie gedrongen worden. De reactie van de staatssecretaris maakt duidelijk dat hij op dit moment weigert om de aangenomen motie-Schalk c.s. uit te voeren. De SGP neemt dit hoog op en zal al het mogelijke doen om tóch een eind te maken aan deze oneerlijke en ongerechtvaardigde fiscale discriminatie. De SGP zal daarom blijven knokken voor eenverdieners.”