Zorgleerlingen

Het aantal leerlingen in het onderwijs dat extra zorg nodig heeft, is behoorlijk toe. Behalve voor ouders ligt hier voor scholen een verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs op te nemen. Er zijn echter ook grenzen aan deze uitdaging. De ambitie moet namelijk wel passen bij de capaciteit van de leraar. Ook mag het onderwijs niet in de knel komen door de zorgbehoefte van leerlingen. Deze criteria zijn van wezenlijk belang bij de verdere ontwikkeling van passend onderwijs. Als we onvoldoende rekening houden met de mogelijkheden van scholen, raken we nog verder van huis.
Goed onderwijs doet recht aan capaciteiten van leerlingen en vraagt niet het onmogelijke. Voor sommige leerlingen is deelname aan het reguliere onderwijs geen realistisch perspectief. Te hoge ambities kunnen de ontwikkeling van deze leerlingen juist frustreren. Het is voor hen beter wanneer zij naar speciaal onderwijs gaan. De overgang van deze leerlingen moet soepel verlopen. Ook moet voorkomen worden dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Een goede afstemming tussen regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is daarom van belang.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.