12 juni 2018

Aanval Brussel op Urk

De Europese Commissie heeft een nieuwe controleverordening voor de visserijsector gepresenteerd. Een van deze regels zou grote gevolgen hebben voor de visafslag op Urk. Het gaat om de verplichting om de gevangen vis op de kade te laten wegen door geregistreerde wegers.

Visserijbedrijven hebben tot nu toe de ruimte om de vangsten aan boord te wegen, in ijs te verpakken en vervolgens na het aanmeren in een van de buitenhavens de vis snel naar Urk te vervoeren. Het nieuwe voorstel dreigt hier een streep door te halen. Het zou betekenen dat vissermannen op de kade de vis uit het ijs moeten halen om te laten wegen. Dat kost tijd en betekent kwaliteitsverlies. Snelle doorvoer naar Urk is er dan niet bij. De SGP wil dat minister Schouten zich tegen deze eis verzet.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemt het vandaag in een debat met de minister over het Europese visserijbeleid een aanval van Brussel op Urk. Hij tekent daarbij aan: ‘Nederland heeft haar controlezaken goed op orde. Het probleem zit bij de zuidelijke lidstaten. Het kan niet zo zijn dat wíj dan de dupe worden van deze verordening.’ Lees hieronder de bijdrage van Bisschop aan het debat.

"Voor veel mensen ligt Brussel ver van hun bed. Dat geldt niet voor agrariërs en vissers. Integendeel. De voorliggende voorstellen laten dat duidelijk zien. Brussel heeft zelfs de aanval geopend op Urk!

IJsselmeer
Het gaat niet goed op het IJsselmeer. Natura 2000 heeft vissers in de houdgreep genomen. Provincies willen geen vergunningen afgeven. De minister zou begin mei met een actieplan komen. We wachten nog steeds… Hoe gaat de minister koude sanering voorkomen?

Aanval op Urk
Dan de aanval van Brussel op Urk. Volgens de voorgestelde controleverordening mag vis niet meer aan boord gewogen worden. Dat moet aan land, door geregistreerde wegers. Hoe krijg je de vis dan van de buitenhavens snel en zonder kwaliteitsverlies op de Urker visafslag? Nederland heeft haar controlezaken goed op orde. Het probleem zit bij de zuidelijke lidstaten. Het kan niet zo zijn dat wíj dan de dupe worden van deze verordening.

Onwerkbare subsidie-eisen
Tot slot een punt waar landbouw en visserij elkaar helaas raken. Producentenorganisaties in de tuinbouw moeten gelden uit de Gemeenschappelijke Marktordening laten schieten. Visserijbedrijven worstelen evenzo met het Europees Visserijfonds. Nationale eisen zijn scherper dan in andere lidstaten en voor bedrijven niet werkbaar. Europees geld blijft zo op de plank liggen. Graag actie."