HomeContact

Contact

Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag
Postadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T 070 - 318 30 45
F 070 - 318 28 47
E sgp@tweedekamer.nl

Kees van der Staaij
Kees van der Staaij Fractievoorzitter Tweede Kamer 070-3183045 c.vdstaaij@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken
Defensie
Europese Zaken
Justitie
Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Elbert Dijkgraaf
Elbert Dijkgraaf Tweede Kamerlid 070-3183045 e.dijkgraaf@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Economische Zaken
Landbouw
Milieu
Financiƫn
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Defensie
Buitenlandse handel
Ontwikkelingssamenwerking

Roelof Bisschop
Roelof Bisschop Tweede Kamerlid 070-3183045 r.bisschop@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Binnenlandse Zaken
Koninkrijkrelaties
Wonen & Rijksdienst
Infrastructuur
Europese Zaken
Asiel, Immigratie & Integratie

Janie de Jong
Janie de Jong Secretaresse Tweede Kamerfractie 070-3183045 j.djong@tweedekamer.nl
Menno  de Bruyne
Menno de Bruyne Voorlichter Tweede Kamerfractie 070-3182839 mdebruyne@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Algemene Zaken & Koninklijk Huis

Arnoud Proos
Arnoud Proos Voorlichter Tweede Kamerfractie 070-3182846 a.proos@tweedekamer.nl
Cornel van Beek
Cornel van Beek Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie 070-3185134 c.vbeek@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Asiel & Immigratie

Eline van den Bosse
Eline van den Bosse Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3183846 e.vdbosse@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Financiƫn
Pensioenen
Wonen & Rijksdienst

Geerlof de Jong
Geerlof de Jong Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3182840 g.djong@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Medische ethiek

Henri Krooneman
Henri Krooneman Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3182838 h.krooneman@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Europese Zaken

Gijsbert Leertouwer
Gijsbert Leertouwer Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3182843 g.leertouwer@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Jeugd & Gezin

Hans Maljaars
Hans Maljaars Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3182837 h.maljaars@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Economische Zaken
Landbouw
Infrastructuur
Milieu
Ruimtelijke Ordening