HomeContact

Contact

Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag
Postadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T 070 - 318 30 45
F 070 - 318 28 47
E sgp@tweedekamer.nl

Kees van der Staaij
Kees van der Staaij Fractievoorzitter Tweede Kamer 070-3183045 c.vdstaaij@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken
Defensie
Europese Zaken
Justitie
Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Elbert Dijkgraaf
Elbert Dijkgraaf Tweede Kamerlid 070-3183045 e.dijkgraaf@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Economische Zaken
Landbouw
Milieu
Financiƫn
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Defensie
Buitenlandse handel
Ontwikkelingssamenwerking

Roelof Bisschop
Roelof Bisschop Tweede Kamerlid 070-3183045 r.bisschop@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Binnenlandse Zaken
Koninkrijkrelaties
Wonen & Rijksdienst
Infrastructuur
Europese Zaken
Asiel, Immigratie & Integratie

Janie de Jong
Janie de Jong Secretaresse Tweede Kamerfractie 070-3183045 j.djong@tweedekamer.nl
Menno  de Bruyne
Menno de Bruyne Voorlichter Tweede Kamerfractie 070-3182839 mdebruyne@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Algemene Zaken & Koninklijk Huis

Arnoud Proos
Arnoud Proos Voorlichter Tweede Kamerfractie 070-3182846 a.proos@tweedekamer.nl
Kees van der Staaij
Kees van der Staaij Nummer 1 c.vdstaaij@tweedekamer.nl
Elbert Dijkgraaf
Elbert Dijkgraaf Nummer 2 e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
Roelof Bisschop
Roelof Bisschop Nummer 3 r.bisschop@tweedekamer.nl
Chris  Stoffer
Chris Stoffer Nummer 5
Geert Schipaanboord
Geert Schipaanboord Nummer 6
Jan Kloosterman
Jan Kloosterman Nummer 7