27 januari 2021

'Afschuwelijke taferelen' - Van der Staaij over de rellen

Lees of bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het Kamerdebat over de rellen. 

Het waren afschuwelijke taferelen, de afgelopen dagen. Winkels plunderen, vernielingen en hulpverleners en ordehandhavers belagen: het is uit den boze.

Dat druist in tegen alle normen en waarden waar we in dit land voor staan.
Natuurlijk, vreedzaam protest moet altijd mogelijk blijven.  Oog voor mensen die het moeilijk hebben zeker ook. Maar relschoppers en oproerkraaiers moeten snel en zwaar bestraft worden.

Wij steunen de inzet van handhavers en bestuurders om de openbare orde te handhaven. Steun van burgers door tips is nuttig, maar we moeten ver wegblijven van burgermilities.

  • Hoe wordt gewaarborgd dat er op tijd genoeg hulp beschikbaar is voor gemeenten waar het uit de hand dreigt te lopen?
  • Lukt het om consequent in te zetten op een stevig strafblad voor relschoppers en volledig schadeverhaal? 
  • Op sociale media worden mensen opgeroepen om zich aan te sluiten bij de rellen en een kat-en-muisspel met de politie uit te lokken. Wat kan meer gedaan worden om opruiing vroegtijdig te signaleren en aan te pakken? 

De SGP vertrouwt erop dat zonder dralen met verstand en beleid wordt opgeschaald waar dat nodig is. Steun van legergroen is geen taboe, maar politieblauw moet leidend blijven.

Tot slot nog één vraag over de avondklok. De noodwet waarop door de regering een beroep is gedaan, zegt dat ‘onverwijld’ een wetsvoorstel aan de Kamer moet worden gezonden om de werking te laten voortduren. Waarom is deze wet er nog niet?