20 juni 2018

ANBI-debat: beter te geven dan te nemen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer staat pal achter de giftenaftrek voor instellingen met een ANBI-status. In de Kamer is breed draagvlak voor dit standpunt. Lees hieronder de SGP-bijdrage aan het algemeen overleg.

"Nederland kent 45.000 Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een immens getal. Mooi om te zien dat mensen warm te maken zijn voor het geven aan goede doelen. Een stukje barmhartigheid, vrijgevigheid, solidariteit. De SGP vindt het belangrijk dat de overheid dit gedrag stimuleert en vindt de giftenaftrek daarvoor een goed instrument.

Gezien het aantal ANBI’s en het budgettaire beslag is het echter wel van groot belang dat de giftenaftrek goed is vormgegeven. En vanuit de evaluatie blijkt dat er stappen te maken zijn.

Allereerst zou ik de staatssecretaris willen vragen om veranderingen in nauw overleg met de sector door te voeren. Mijn vraag is of een dergelijk overleg regelmatig plaatsvindt? Immers weet de sector vanuit de praktijk wat wel en niet werkt.

Vervolgens een aantal suggesties uit de evaluaties:

  • Allereerst over de handhaving van de publicatieplicht.

Wat ons betreft zou de publicatieplicht gemakkelijk te handhaven en te controleren moeten zijn. Zolang dat niet het geval is, vinden we het onnodig om nieuwe regels te stellen. Houd eerst de huidige regels tegen het licht: kan het in een format bijvoorbeeld? En wordt er gecontroleerd of er überhaupt iets wordt gepubliceerd?

Blijkbaar is het lastig om publicaties goed en eenvoudig te beoordelen omdat er geen vormvereisten zijn. Het lijkt de SGP een goede stap om met de sector een standaardsjabloon op te stellen. Is de staatssecretaris hier toe bereid?

  • Ten tweede vindt de SGP een belangrijke randvoorwaarde dat er geen onnodige toename plaatsvindt van administratieve lastendruk.

Daarom willen we geen uitbreiding van de informatieplicht zolang niet helder is welk doel dat dient.

  • Voor een ieder die gebruikmaakt van de giftenaftrek zal het denk ik herkenbaar zijn dat je maar moet hopen precies de goede naam van de ANBI in te vullen.

Moet je bijvoorbeeld bij kerken de gemeentenaam invullen, of is de koepelorganisatie voldoende? We steunen de aanbeveling om gevers te helpen op een goede manier aangifte te doen. Een uitklapscherm met ANBI-instellingen lijkt ons een goede oplossing. 

  • Bij de giftenaftrek voor acht SBBI’s blijkt dat er veel te veel giften worden opgevoerd. 

Wat is er op tegen om deze aparte categorie af te schaffen?

Concluderend: De SGP vindt het belangrijk dat de giftenaftrek behouden blijft en is blij dat er geen budgettaire bezuiniging wordt beoogd. Wel is ze bang dat wijzigingen leiden tot administratieve lastenverzwaring. Er zullen daarom vooral slim wijzigingen aan moeten worden gebracht:

  • vereenvoudigen, zoals de SBBI’s als aparte categorie afschaffen,
  • informatievoorziening meer stroomlijnen, door standaardsjablonen en formats,
  • en burgers bij de aangifte helpen met een uitklapscherm.

Ik hoor graag de mening van de staatssecretaris.