27 maart 2024

Antisemitisme de kop indrukken

Op woensdag 27 maart debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband met minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over integratie en inburgering. Namens de SGP sprak André Flach. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Integratie vraagt van beide kanten een welwillende houding. Van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij zich constructief en vreedzaam in de samenleving voegen. Alleen op die manier blijft er een Nederland om in te integreren. De ontvangende samenleving wordt gevraagd nieuwkomers kansen te bieden en te ondersteunen waar nodig.

Asielzoekers en werk
De rechter haalde in november een streep door de 24-wekeneis. De vraag of en welke asielzoekers mogen werken, staat daarmee op de politieke agenda. Het is belangrijk dat we asielzoekers niet de indruk geven dat het in dit land niet uitmaakt of je meedoet of niet. Werkende asielzoekers leveren een bijdrage aan de samenleving én betalen zelf ook een deel van de eigen opvangkosten. Het leven is in Nederland ten slotte niet gratis. Tegelijkertijd zijn er ook de mogelijke, aanzuigende werking en de effecten op de terugkeerbereidheid. De SGP wil daarom dat er gekeken wordt naar een aanpak waarbij kansrijke asielzoekers eerder aan de slag kunnen dan mensen die hoogstwaarschijnlijk weer terugkeren naar hun thuisland.

  • Is de minister bereid een dergelijke aanpak mee te nemen bij de uitwerking van de verschillende opties?

Als asielzoekers daadwerkelijk aan de slag gaan, laten we dan ook kijken naar de persoon van de asielzoeker. Welke kwaliteiten heeft iemand? Wat is zijn of haar achtergrond? Een Syrische landbouwer past niet in een azc in Amsterdam, maar voelt zich thuis op vruchtbare landbouwgrond. Erken het diploma van de asielzoeker, zodat hij zijn talent snel in kan zetten op onze arbeidsmarkt.

  • Ik vraag het kabinet te bezien hoe we het talent van de asielzoeker meer centraal kunnen stellen in het integratieproces.

Marokkaanse staatsimams
Ieder jaar tijdens de ramadan landt er op Schiphol een vliegtuig met Marokkaanse staatsimams. Ook dit jaar weer. Niet voor een teamuitje, maar om hun propaganda in Nederland aan de man te brengen. De Marokkaanse overheid blijkt hier achter te zitten. Deze diasporapolitiek heeft als doel vervreemding en verdeeldheid in onze samenleving te bewerkstelligen. De minister gaf eerder aan dat dit onder godsdienstvrijheid valt, maar volgens de SGP gaat het hier om ongewenste beïnvloeding vanuit een andere natie.
Frankrijk blijkt geen imams uit andere landen meer toe te laten.

  • Is het kabinet bereid, net als Frankrijk, deze Marokkaanse inmenging aan banden te leggen, bijvoorbeeld door geen visa meer te verlenen?

Antisemitisme
In onze straten zien we steeds weer brandhaarden van Jodenhaat oplaaien. Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is sinds 7 oktober zelfs met 818% toegenomen. Het is schokkend te zien dat deze strijd nog altijd niet gestreden is. Een tegenoffensief om dit kwaad de kop in te drukken is bittere noodzaak. Laten we daarom als Nederland een duidelijke lijn trekken: in ons land is geen plaats voor antisemieten. Naast aandacht in samenleving en onderwijs hiervoor moet ook ons beleid richting nieuwkomers hierop ingericht zijn. We weten dat de kijk van mensen uit islamitische landen op het Midden-Oostenconflict kunnen leiden tot antisemitisch gedachtegoed. Dat betekent dat we ook bij de voordeur alert moeten zijn op dit kwaad. Vreemdelingen die zijn veroordeeld voor antisemitische misdrijven moeten daarom geen Nederlandse verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Na een aangenomen SGP-motie hierover verkent het kabinet nu hoe antisemitisme zwaarder kan worden meegewogen als weigerings- of intrekkingsgrond in de asielprocedure. Maar dat is niet genoeg. Ook in de inburgeringsprocedure moet meer aandacht komen voor antisemitisme en de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland is vorige maand besloten dat nieuwkomers moeten beloven het Joodse leven te beschermen. De SGP zou dat ook in Nederland een goed idee vinden, bijvoorbeeld door dit expliciet in de participatieverklaring op te nemen.

  • Wat vindt de minister hiervan?
  • Wil zij toezeggen dit Duitse voorbeeld ook bij de uitvoering van de eerder genoemde motie te betrekken? 

Bezoek Holocaustmuseum
Een bezoek aan het Holocaustmuseum zou voor iedere burger gratis moeten zijn. Dat hebben de SP en SGP vorige week voorgesteld. Voor nieuwe Nederlanders, die bezig zijn met hun kennismaking met Nederland, mag een bezoek aan dit museum niet ontbreken.

  • Wat vindt het kabinet van het voorstel een bezoek aan het Holocaustmuseum een verplicht onderdeel van de inburgeringscursus te maken? 

Ik reken op een warm onthaal van deze voorstellen door de minister.