28 juni 2023

Asielsysteem muurvast, maatregelen noodzakelijk

De commissie Justitie en Veiligheid debatteerde op woensdag 28 juni met staatssecretaris Van der Burg over het vreemdelingen- en asielbeleid. De bijdrage van Roelof Bisschop is hieronder te lezen.

Het asielsysteem zit muur- en muurvast. Gemeenten, IND, COA doen hun uiterste best, maar ze geven allemaal aan: zo gaat het niet langer! Welke maatregelen zijn de achterliggende jaren genomen om dit te voorkomen? Tijdens een eerder debat vroeg ik de staatssecretaris hoe hij aankijkt tegen de grenzen aan de draagkracht van de samenleving. Hij heeft wat bedenktijd gehad, dus ik reken op een gedegen antwoord.

Fundamentele heroriëntatie
De uitkomsten van de fundamentele heroriëntatie komen nu eind dit jaar. De SGP vindt dat echt veel te laat en wil dat er nu maatregelen worden genomen. Ik doe vier voorstellen.

  1. Scherp eisen voor nareis aan: Steeds meer vooruitgestuurde minderjarigen komen hierheen, om vervolgens hun familie over te laten komen. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris om deze migratiestrategie te ontmoedigen?
  2. Verleen pas na zeven jaar een vaste verblijfsvergunning: Nu krijgt een asielzoeker na vijf jaren verblijf ‘automatisch’ een onbepaalde verblijfsvergunning, waarna terugkeer niet meer aan de orde is.
  3. Verleen asielvergunning voor een kortere periode: Er ligt een wetsvoorstel om de geldigheidsduur van vijf naar drie jaar te verkorten, maar het wachten is nog altijd op een brief over de voortzetting ervan. Wat wil het kabinet met deze wet?
  4. Ga eindeloos doorprocederen tegen: is de staatssecretaris bereid te kijken naar hoe we het doorprocederen en het telkens aanvoeren van nieuwe asielgronden aan banden kunnen leggen?

Inwilligingspercentage
Er worden maatregelen genomen om het gestegen inwilligingspercentage terug te dringen. Ik lees dat er mogelijk een verband is met de Taskforce. Klopt het dat er sinds het wegwerken van achterstanden sprake is van beleid om de asielzoeker het voordeel van de twijfel te geven? Graag een toelichting. Er wordt ingezet op versnelde afhandeling van asielaanvragen van Syriërs en Jemenieten op basis van landgebonden beleid. Hoe krijgt de individuele toetsing nadrukkelijker een rol bij deze groepen? Wordt in de toekomst ook meer gekeken naar de veiligheid in een bepaalde regio?

Richtgetallen
Tot slot, december kwam de Adviesraad Migratie met hun rapport over richtgetallen. We zijn een halfjaar verder, maar een kabinetsreactie is uitgebleven. Wanneer komt die?