20 december 2022

Bananen verwerken, niet vernietigen

Bananen die niet helemaal voldoen aan de Europese goederencodes moeten niet langer worden vernietigd, maar, als ze nog goed genoeg zijn, verwerkt tot puree. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft daarover bij het debat over landbouw en voedsel een motie ingediend.

Voedselverspilling is nog steeds aan de orde van de dag. Allerlei pogingen om die verspilling tegen te gaan hebben niet kunnen voorkomen dat nog altijd op grote schaal etenswaren worden weggegooid. Dat gebeurt nog steeds met partijen bananen waar ook bananen tussen zitten die te rijp zijn. De Nederlandse douane laat die niet toe, waarna ze worden vernietigd.

De SGP wil, net zoals dat in Vlaanderen gaat, die bananen alsnog worden toegelaten zodat ze kunnen worden verwerkt tot bananenpuree. Kamerlid Bisschop: “Er moet zo weinig mogelijk voedsel worden vernietigd. Daarom dring ik er bij de regering op aan om de Europese goederencodes te verduidelijken en tot die tijd te kiezen voor de aanpak zoals die geldt in België. Soms moet je kleine stapjes zetten om een groter doel te bereiken. Dit is daarvan een mooi voorbeeld.” Op donderdag 22 december D.V. stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend tijdens het eerder genoemde Tweeminutendebat.

Tijdens te stemmingen op donderdag 22 december werd de motie door de Tweede Kamer aagenomen. 

Lees hier de motie van Roelof Bisschop en Derk Boswijk (CDA).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat partijen bananen met teveel gerijpte exemplaren in Nederland niet ingevoerd en tot bananenpuree verwerkt mogen worden vanwege de door de Nederlandse douane gehanteerde goederencodes en importtarieven;

overwegende dat in Vlaanderen onder dezelfde Europese goederencodes genoemde partijen als ‘resten en afval van de voedselindustrie’ ingevoerd en tot bananenpuree verwerkt mogen worden;

van mening dat vernietiging van bananen die nog tot bananenpuree verwerkt kunnen worden zeer ongewenste voedselverspilling is;

verzoekt de regering zich in te zetten voor verduidelijking van de Europese goederencodes zodat genoemde partijen bananen zonder problemen ingevoerd kunnen worden voor verwerking tot bananenpuree, en zolang de Europese goederencodes niet aangepast zijn de Vlaamse aanpak te kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop
Boswijk