14 maart 2024

Belangrijke stap gezet

Informateur Putters heeft gedegen werk geleverd. Het belangrijkst is dat er nu een nieuwe stap gezet kan worden in de kabinetsformatie. Dat is winst.

Al vanaf het begin heeft de SGP geadviseerd om te streven naar een kabinet waarin PVV, BBB, NSC en VVD zich herkennen omdat zo’n kabinet van links tot rechts werd gezien als de beste vertaling van de verkiezingsuitslag. Het advies van informateur Putters wijst in diezelfde richting.

Gegeven de omstandigheden is een ‘programkabinet’ de meest haalbare formule om te komen tot een kabinet dat kan rekenen op een werkbare meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Tegelijk is helder dat er nog een lange weg te gaan is.

De SGP staat bekend als een constructieve partij die voorstellen inhoudelijk en op de eigen mérites beoordeeld, ongeacht welk kabinet er zit. Dat geldt dus ook voor het kabinet waar nu aan geformeerd wordt.