21 maart 2019

Betaalbaar openbaar vervoer in heel Nederland

Vandaag vraagt Chris Stoffer, Kamerlid voor de SGP, tijdens een algemeen overleg in de Kamer aandacht voor het openbaar vervoer in de provincies en ook in het landelijk gebied. Lees hieronder zijn inbreng.

Het Openbaar Vervoer staat open voor iedereen. Dat maakt het tegelijk ook kwetsbaar. De aanslag in de Utrechtse tram afgelopen maandag heeft dat pijnlijk laten zien. Het onderstreept het belang van inzet op sociale veiligheid in het OV. De NS gaat aan de slag met een sms/appdienst op proef waarbij reizigers problemen kunnen melden. Gaat dit ook gelden voor verdachte situaties? Worden ook bus- en tramvervoerders in het vervolgtraject meegenomen?

Kosten OV
Tijdens de verkiezingscampagne zijn we met kandidaat-Statenleden vanuit het hele land met het OV naar Utrecht gereisd. Het viel me weer op hoe duur het OV is. De reis Elspeet-Utrecht is een keer zo duur als met de auto. En een paar keer zo duur als ik mijn gezin mee zou nemen. Zo is het lastig om mensen uit de auto in de trein te krijgen. De SGP wil graag onderzoek naar een BTW-vrijstelling voor het OV. Wat betekent dat voor de aantrekkelijkheid van het OV?

Bereikbaarheid regio
Ik zet me graag in voor goede bereikbaarheid van de regio. We moeten nieuwe krimpregio’s voorkomen. Dit komt terug bij de behandeling van het OV Toekomstbeeld 2040. Regionale bereikbaarheid moet een van de pijlers van het mobiliteitsfonds worden.


Voor nu: provincies worstelen met het bereikbaar houden van dorpen in het landelijk gebied, zeker provincies die veel platteland hebben, zoals Zeeland en Friesland. Middelen vanuit het provinciefonds zijn hier deels voor bedoeld. Maar is dat voldoende? Het regionale OV is niet meegenomen in de beleidsdoorlichting OV en Spoor. Wil de staatssecretaris dit alsnog bekijken in aanloop naar het mobiliteitsfonds?

De concessie voor het hoofdrailnet wordt geëvalueerd. Wordt de regionale bereikbaarheid daar in meegenomen?

Bij de aangekondigde vernieuwing van de NS-dienstregeling wijzen consumentenorganisaties op onder meer verslechtering van de overstap in Utrecht op de route Zwolle – Den Haag. Acht minuten erbij. Ook de reis Zeeland – Randstad gaat meer tijd kosten. Dat is de verkeerde kant, geef ik de staatssecretaris graag mee.

Nieuwe betaalmethodes
Vervoerders werken aan nieuwe betaalmethodes. Ik heb begrepen dat ze hiervoor veel hogere tarieven in rekening brengen dan de tarieven voor de OV-chipkaart, terwijl de kosten juist lager liggen. Dat belemmert de introductie van nieuwe mobiliteitsdiensten en zorgt niet voor een eerlijk speelveld. Het helpt niet om van de zeven pilotprojecten voor MaaS een succes te maken. De ACM heeft al gewezen op dergelijke problemen bij de toegang van mobiliteitsdiensten tot OV-diensten. Hoe gaat de staatssecretaris dit voorkomen?


Datagebruik
Tot slot. Enkele jaren geleden is een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat data over het OV-gebruik vrij beschikbaar gesteld zou worden. Als we toe willen naar Mobility as a Service (MaaS), is dit essentieel. De meeste data zitten bij TransLink Systems, de eigenaar van de OV chipkaart. De praktijk leert dat verzoeken voor datauitwisseling nauwelijks gehonoreerd worden. De staatssecretaris heeft een evaluatie aangekondigd, maar daar neemt ze de tijd voor. Pas over een jaar wil ze met een besluit komen. Kan zij dit niet een half jaar naar voren halen? De Wet personenvervoer heeft een haakje voor regulering van het beschikbaar stellen van data. Dus er kan snel geschakeld worden.