28 juni 2023

Bijdrage Bisschop aan debat EU-top

Op donderdag 29 en vrijdag 30 juni is er een Europese Top. In voorbereiding op deze top debatteerde de Tweede Kamer met minister-president Mark Rutte. Namens de SGP leverde Roelof Bisschop een bijdrage. Deze is hieronder te lezen.

Over de ‘coup in de dop’ door Wagner is al door diverse collega’s iets gezegd. Even zagen we Poetins kwetsbaarheid door de gesloten vensters van het Kremlin kieren. Een kwetsbaarheid die mede het gevolg is van een lage moraal onder militairen, en die Poetin geheel aan zichzelf te danken heeft.

De grote vraag is uiteraard wat de gevolgen hiervan zijn voor de oorlog in Oekraïne. Is de Russische inzet verzwakt, of wordt er juist extra verbeten doorgevochten? En wat betekent de aanwezigheid van Wagner in Belarus voor de veiligheid van de landen die daaraan grenzen, zoals Letland, Litouwen en Polen?

Mijn vragen aan de minister-president:

  • Geven wij, ook in NAVO-verband, gehoor aan de oproep van deze landen om hun grensverdediging te helpen versterken?
  • Hoe bereiden de EU en de NAVO zich voor op een Rusland ná Poetin?

De gebeurtenissen geven hoop, maar zijn geen reden voor gejuich. Want de bloedige strijd gaat door. En ook een verzwakt Rusland vormt een bedreiging voor het Westen. Je vraagt je onwillekeurig af: welke krachten gaan er nog meer los komen? Ook in dit opzicht biedt die bekende zin uit ons volkslied, die ook prijkt boven de ingang aan de Kalvermarkt van ons ministerie van defensie, werkelijk houvast: “mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer.”

‘Het grote plaatje’
Wie uitzoomt en het grote plaatje overziet, ontdekt dat de oorlog in Oekraïne voor de EU naast een militaire voorál ook politieke, financiële en economische wending betekent. Steeds vaker bekruipt de SGP de vraag of de Commissie-Von der Leyen dit tragische momentum niet té sterk en té berekenend gebruikt voor verdere Europese integratie? De SGP meent van wel, en vreest dat dit Unie- en staatsrechtelijke kaders schendt.

MFK
Begrijp me niet verkeerd: de SGP juicht de eensgezindheid tegenover Rusland toe. Maar dat vormt geen rechtvaardiging voor een continue stroom ingrijpende voorstellen, zoals de uitbreiding van eigen middelen en van het Meerjarig Financieel Kader. Dan kun je wel denken: ‘we jassen dit wel even door de parlementen’, maar in liberale democratieën walsen meerderheden niet over minderheden met bezwaren heen, toch? De SGP zegt: ga niet akkoord met een hogere begroting. Als er extra geld nodig is, dan ergens anders op bezuinigen.

  • Is dat ook de kabinetsinzet?
  • En wil de premier een totaaloverzicht met de Kamer delen van alle voorstellen en initiatieven in de EU die sinds 24 februari 2022 op militair, politiek, financieel en economisch vlak gerealiseerd zijn of worden; inclusief de status ervan en een weergave van onze beoordeling inzake de rechtsgrondslag, subsidiariteit, proportionaliteit, nut en noodzaak? Graag een concrete toezegging op dit punt.

Migratie
De verdrinkingen voor de Europese kust zijn hartverscheurend en tonen het failliet van ons asielsysteem. In februari stond migratie op de agenda van de Europese Raad. Nu is er een akkoord over delen van het migratiepact en praten we met Tunesië. Bevat dit ook maatregelen om criminele mensensmokkelaars eindelijk een halt toe te roepen?

In de geannoteerde agenda lees ik helaas niets over de Europese inzet op terugkeer, terwijl dat al jarenlang de achilleshiel van ons asielbeleid is. Migranten die hier illegaal verblijven verstieren het voor de echte vluchtelingen.

  • Hoe gaan we gezamenlijk zorgen voor een verhoogde terugkeer?
  • Gaat het kabinet in de EU aandringen op aanscherping van de Terugkeerrichtlijn, in lijn met de aangenomen motie-Van der Staaij/Bisschop?