16 februari 2022

Bijdrage Chris Stoffer aan debat I&W

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het hoofdlijnendebat over Infrastructuur en Waterstaat.

Overstromingen in Limburg, PFAS, honderden verkeersdoden….genoeg werk aan de winkel voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede bereikbaarheid. Ik hoop dat we samen stappen kunnen zetten voor betere bereikbaarheid van het landelijk gebied, meer binnenvaart, veiligere wegen, een betere watertoets, minder vliegbewegingen en samenwerking met boeren voor een goede waterkwaliteit.

Onderhoud infra
De 1,25 miljard euro voor de instandhouding van onze infrastructuur is hard nodig. Zo is het aantal stremmingen door storingen in het hoofdvaarwegennet in vijf jaar tijd verviervoudigd. Onderhoud bij de sluis Weurt ligt stil, omdat er veel meer verrot is dan gedacht en budget voor renovatie ontbreekt. Wanneer komt het onderliggende meerjarenplan om grip op deze aanpak te houden?
Zetten de bewindslieden in op integrale verzameling van data rond de staat van instandhouding van kunstwerken? Zorgen zij ook voor afstemming tussen renovatieprojecten? Zo waarschuwt de Hoeksche Waard voor grote bereikbaarheidsrisico’s als de renovaties van Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel niet goed afgestemd worden.

Westerscheldetunnel
Het kabinet trekt miljarden uit voor de Oude Lijn en de Noord-Zuidlijn, terwijl de Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij gemaakt wordt. Waarom moet Zeeland het blijkbaar zelf maar uitzoeken? De tolheffing belemmert de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen. Er is geen goede omrij-route. Passanten hebben in 2019 de aanlegkosten al terugbetaald en zijn nu bezig om de 500 miljoen euro winst van het Rijk op het project op te hoesten. Is er een uitgestoken hand om samen te kijken of het tolvrij maken van de tunnel vervroegd kan worden? Wellicht alleen tolvrij voor de Zeeuwen. Dan voorkom je eventuele problemen door verschuiving van langeafstandsverkeer.

Randstadprojecten
Ook een vraag over de Oude Lijn en de Noord-Zuidlijn. Het CPB plaatste diverse kanttekeningen: in het Groeifonds was daarom sprake van een reservering in plaats van definitieve toekenning. Waarom kiezen de bewindslieden niet voor een zorgvuldige aanpak en wordt het MIRT afwegingskader niet eerst toegepast?

Waar blijft het geld voor kleine, maar belangrijke projecten in de regio, zoals een bijdrage aan verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen, verbetering van de aansluiting van Staphorst op de A28, mogelijkheden voor intercitystops bij Harderwijk, een station bij Barneveld-Noord op de lijn Amersfoort-Apeldoorn en behoud van de veerpont Nieuwer ter Aa-Breukelen? De SGP wil voorkomen dat de miljarden voor Randstadprojecten als een koekoeksjong dergelijke regioprojecten uit het nest duwen.

A27
Het kabinet wil een alternatief onderzoeken voor de A27 bij Amelisweerd, een verbreding waar al járen over gesproken wordt. Nu wordt in 2023 gestart met verbreding van de hele A27 tussen Hooipolder en Houten. Daar hoort toch ook verbreding bij Utrecht bij?

Veerponten
Tienduizenden scholieren en forenzen maken gebruik van veerponten. Jaren geleden is subsidiëring gedecentraliseerd naar provincies. Mijn indruk is dat deze steeds meer hun handen ervan aftrekken. Veel veerponten kampen met exploitatietekorten. Wil de minister in overleg met provincies over behoud van deze veren?

Verkeersveiligheid
Het aantal verkeersslachtoffers moet sterk omlaag. Waar koerst het kabinet op? Goed dat 200 miljoen uitgetrokken wordt voor Rijks-N-wegen. 44% van de N-wegen heeft een onveilige berm. Wat betekent dit extra geld voor bijvoorbeeld de aanpak van de N35 en de N36 in Overijssel? Ik vraag ook aandacht voor onveilige provinciale N-wegen, zoals de N915 bij Hendrik-Ido-Ambacht en de N377 bij Nieuwleusen. Afgelopen periode is een deel van het budget voor veiligere N-wegen ook geïnvesteerd in de onveiligste provinciale N-wegen via cofinanciering. Wil de minister kijken naar een vervolg?

Minder grondstoffen
De SGP wil graag daden in plaats van woorden voor een circulaire economie. Welke stappen gaat het kabinet zetten om het gebruik van ruwe grondstoffen terug te dringen en meer recyclaat in te zetten? Wordt het prijsverschil aangepakt?

PFAS
De Zeeuwen maken zich grote zorgen over de schrikbarende hoeveelheden PFAS in de Westerschelde. De aanpak lijkt versnipperd. Kan er een regisseur aangewezen worden? Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris op de schriftelijke vragen van het CDA over uitstel van ontpoldering tot meer bekend is over de effecten van PFAS in de Hedwigepolder.

Asbestsanering
De SGP maakt zich zorgen over de gang van zaken in het asbeststelsel. Mijn indruk is dat vanuit het arbodomein de boel aangestuurd wordt, terwijl het domein leefomgeving erbij hangt. De VNG voelt zich in ieder geval niet serieus genomen.