9 december 2020

Bijdrage Chris Stoffer aan het Coronadebat #20

Ook al zal Kerst dit jaar pijnlijk anders zijn dan voorgaande jaren, de diepste betekenis van Kerst blijft hetzelfde. Lees of bekijk hier de bijdrage van Chris Stoffer aan het twintigste plenaire debat over de coronacrisis.

Nog een paar weken en dan is het kerst. Een kerstfeest dat dit jaar pijnlijk anders is dan anders. Maar de diepste kern van kerst blijft gelukkig dezelfde. Het is de herdenking van de komst van Jezus Christus naar deze wereld; licht in de duisternis. De periode waarin we daarnaartoe leven, heet in de christelijke traditie advent. Een periode van bezinning, van verwachting en van verlangen. Volgens de Duitse filosoof Timo Reuter zou je de coronatijd ook kunnen typeren als een periode van wachten. We verlangen allemaal naar de terugkeer naar het hele gewone, normale leven. Het ergste is echter, volgens Reuter, dat niemand precies weet wanneer en hoe aan dit alles precies een einde komt. Een testsamenleving, een medicijn, een vaccin? De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat wij met al onze grote wetenschappelijke, technologische en economische mogelijkheden toch wel erg kleine mensjes zijn. Misschien zou het goed zijn om ons daar tijdens deze adventsperiode op te bezinnen.

De SGP heeft al vaker aandacht gevraagd voor de impact van coronamaatregelen op het welbevinden van mensen. Vandaag is de actie #eenkleingebaar van start gegaan, om eenzaamheid tegen te gaan. Met die hashtag krijgen kleine gebaren grote gevolgen. Die wordt op sociale media gedeeld. De SGP steunt dit van harte.

De SGP is ook blij met het jeugdpakket van staatssecretaris Blokhuis, zodat jongeren meer mogelijkheden krijgen voor activiteiten en ontmoetingen die coronaproof zijn. Is het kabinet bereid om nader in gesprek te gaan met gemeenten om te achterhalen waar precies ze behoefte aan hebben? Kan de ruimte die in de coronawet aan burgemeesters wordt geboden om uitzonderingen te maken op de coronamaatregelen ook hiervoor worden benut?

Dan de drukte in de winkelcentra. In de afgelopen periode zagen we grote drukte in winkelcentra en binnensteden. Een herhaling daarvan lijkt de SGP echt ongewenst. Mijn vraag aan het kabinet is hoe het naar de oproep van de FNV kijkt om winkels te sluiten op kerstdagen en zondagen — uit onverdachte hoek, zou ik zeggen — om drukte te voorkomen en personeel beter te beschermen.

Ik lees dat het kabinet werkt aan een centraal registratiesysteem voor de coronavaccinaties. Uiteraard snappen wij dat dat nodig is om te weten hoe hoog de vaccinatiegraad is. Tegelijkertijd begrijp ik de mensen die zich afvragen voor wie die informatie precies toegankelijk is. Heel graag daarop een toelichting.

Dan de mondkapjes. Wij zijn als SGP niet tegen mondkapjes maar wel tegen een mondkapjesplicht. Dat had ook te maken met het juridische gedoe eromheen. Ik hoor dat mensen worden geweigerd in winkels omdat ze om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Ik vind dat echt niet kunnen. Hoe zorgt de minister ervoor dat iedereen in Nederland — misschien heeft die interruptie van mevrouw Sazias wel geholpen — en met name handhavers en winkelpersoneel, weet dat het voldoende is om gewoon dat uitzonderingskaartje te tonen?

Dan kom ik bij het kerstpakket van 3,7 miljard van de economische trojka voor ondernemend Nederland. Er zitten veel mooie punten in, maar zoals zo vaak met zo'n kerstpakket zitten er ook een paar dingen in waarvan je denkt: waar lagen die in het magazijn te verstoffen? Maar goed, dan de inhoud. Allereerst het perspectief voor ondernemers. Ik vraag aandacht voor horecaondernemingen met een sociale functie. De rest van de horeca is al volop door andere collega's benoemd. Mijn vraag is of het kabinet voldoende oog heeft gehad voor die sociale horecaondernemingen bij het sluiten van de horeca.

Ik denk ook aan de reisbranche. Die heeft een heel zwaar jaar achter de rug. Nog zo'n jaar is voor veel ondernemers funest, maar lijkt wel realistisch. Mijn vraag is: welke stappen zet de minister om deze sector tegemoet te komen?

Mooi dat de touringcarbedrijven nu op de radar van het kabinet staan en expliciet aan de orde kwamen in de persconferentie. Ik heb daar heel, heel, heel vaak om gevraagd. Het vergoedingspercentage in de TVL gaat iets omhoog. Maar voor de touringcarsector moet dit worden opgehoogd naar minstens 42%. Mijn vraag is, nog een keer: is de minister hiertoe bereid? Want bij een omzetverlies van 40% — volgens mij hebben ze allemaal meer dan dat — zoals in het voorbeeld in de brief, krijgt een doorsneetouringcarbedrijf dit kwartaal slechts €450 extra. Als je dat park met bussen ziet staan, dan weet je gewoon dat dat niet genoeg is. Laat ik heel helder zijn: doekjes voor het bloeden horen niet in een kerstpakket. Mijn vraag is: hoe gaat de minister ervoor zorgen dat er echt gerichte steun komt voor die touringcarsector? Dat kan, want dat gebeurt voor de kermis en de bruine vloot ook. Dus dan kan het ook voor de touringcarsector.

Helemaal tot slot, voorzitter, de verlenging van het uitstel van belastingbetaling. De termijn voor belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot 1 april. Dat lijkt mooi, maar het is toch de verwachting dat ook daarna de beperkingen nog wel aanwezig zijn. Mijn vraag is: zou je deze termijn dan niet gewoon nu gelijk moeten verlengen tot 1 juli, zodat we ondernemers echt even ademruimte geven en ze na de kerst gewoon een halfjaar voor de boeg hebben waarin ze zich kunnen voorbereiden op wat daarna komt?