15 juni 2022

Bijdrage SGP aan debat georganiseerde criminaliteit

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

‘Wat je zaait, zul je oogsten.’ Een aloud, Bijbels citaat wat de meesten van ons wel kennen. Hoe onbevredigend is het als je zaait, maar niet oogst. Dat zien we helaas terug in de inzet bij het afpakken van crimineel vermogen. Het motto ‘misdaad loont niet’ zien we nog niet terug in de cijfers. Té vaak zien we dat misdaad nog wel loont. De honderden miljoenen die geïnvesteerd zijn in de jacht op crimineel verworven vermogen hebben nog niet geleid tot de miljarden die elk jaar verdiend worden in het criminele circuit. De resultaten van de intensiveringen blijven achter bij de verwachtingen die de minister indertijd gewekt heeft. Er is de afgelopen tien jaar veel gezaaid, en beperkt geoogst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

De SGP-fractie ziet graag een verhoogde inzet van het kabinet op het afpakken van crimineel vermogen en doet daarvoor vandaag, op basis van het rapport van de Rekenkamer, een aantal concrete voorstellen.

Intensiveer de strafrechtelijke ketensamenwerking
Er moet echt meer samenhang komen tussen beleid en uitvoering binnen de afpakketen. Realistische financiële doelen moeten leiden tot een praktisch uitvoering. Als we de inzet van politie intensiveren, moet ook de inzet van het OM, college van procureurs generaal en de rechtspraak worden afgestemd. Zo zorgen we ook voor sneller en strenger straffen en worden criminelen geraakt in waar het pijn doet, de portemonnee.

Breng informatievoorziening op orde
De informatievoorziening over de doelen en resultaten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie moet op orde gebracht worden. Alle informatie die nodig is moet beschikbaar, geordend en toegankelijk zijn. De afstemming tussen deze partners is cruciaal om de aanpak te laten slagen.

Gegevensuitwisseling toestaan
Wanneer een burgemeester nu een drugspand sluit, mogen de gegevens van de dader niet gedeeld worden met een andere gemeente. Dit leidt ertoe dat een drugscrimineel in een andere gemeente zijn gang kan gaan. Dit waterbedeffect is echt een verspilling van tijd en zorgt voor onveilige situaties. Sta de uitwisseling van gegevens tussen burgemeesters toe om dit soort praktijken te voorkomen. Deze gegevensuitwisseling is cruciaal als we gezamenlijk een vuist willen maken tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De AVG is naar de letter niet bedoeld om criminelen hun gang te laten gaan. De SGP-fractie pleit voor uitwisseling van kennis en gegevens om drugscriminelen voor eens en altijd te stoppen. Kan de minister haar reactie geven op deze afzonderlijke actiepunten?

Amsterdam en Rotterdam als centrum van de internationale cocaïnehandel
Vorige week sprak ik met de driehoek van Amsterdam en Rotterdam. De drugshandel en drugscriminaliteit in deze steden is torenhoog. Er moet nu echt actie ondernomen worden. De oproep die zij doen deelt de SGP-fractie.

  • Bundel de krachten en zet in op samenwerking tussen lokale driehoeken en versterking van de hele veiligheidsketen
  • Er moet structurele financiering komen voor het programma tegen geld en geweld van de drugseconomie en de Agenda Haven
  • Er moeten dringend aanpassingen komen in wetgeving zoals artikel 174a van de gemeentewet om panden gemakkelijker te sluiten, wetgeving die de basis vormt voor gegevensdeling en antiwitwaswetgeving

Is de minister bereid om deze punten over te nemen en in gesprek te gaan met de driehoek Amsterdam en Rotterdam? Wat is de status van deze wetgeving? Voelt de minister de urgentie om deze wetgeving met spoed te behandelen?