27 mei 2019

Bijdrage SGP over de wet op de lijkbezorging

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft in een nota-overleg over begraven de aandacht van minister Ollongren gevraagd voor het begraven van kinderen na een zwangerschap van minder dan 24 weken.

Na het erkennen van doodgeboren kinderen in de basisregistratie zou het ook zonder beperking mogelijk moeten zijn voor ouders die dat willen hun kindje te begraven en een gedenkplek ervoor in te richten. De minister heeft toegezegd dat ze hier in het kader van de evaluatie over de Wet op de lijkbezorging naar gaat kijken.

Ook vroeg hij opnieuw aandacht voor de enorme toename van de tarieven voor begraven in sommige gemeenten. Voor mensen met minder geld is het onbetaalbaar om te kiezen voor begraven in plaats van cremeren.

De SGP kiest in lijn met de klassiek-christelijke traditie voor begraven als norm voor respectvolle omgang met hen die ons lief zijn. Het begraven van onze overledenen maakt zichtbaar dat de dood niet het laatste woord heeft, maar een wachten is op de opstanding uit de doden. We hebben dan ook geen behoefte aan alternatieve methoden, waarbij verbranding of vernietiging het uitgangspunt is. We willen graag een aantal aandachtspunten naar voren brengen.

Tarieven
De tarieven voor begraven zijn ontstellend hoog geworden en nemen nog steeds toe.. Voor mensen met weinig geld is het in sommige gemeenten onbetaalbaar. De SGP vindt het de hoogste tijd dat hier verandering in komt. Hoe ver is de minister met het onderzoek om de motie uit te voeren die vraagt om het betaalbaar houden van begraven? Dat is iets anders dan alleen het ‘verbeteren van de informatievoorziening aan gemeenten. Maakt de vraag in hoeverre de hoge kosten een verklaring zijn voor het stijgende percentage van crematies? (Motie?) Is de minister ook bereid om te bezien hoe er tegemoet gekomen kan worden aan wensen naar een zgn. ‘eeuwigdurend grafrecht’?

Opsporing misdrijven
Mevrouw Den Boer geeft in haar nota aan dat uit as geen DNA meer te halen is. Dat is anders dan in het verleden werd aangenomen. Dat betekent dus dat na crematie geen mogelijkheid meer is om achteraf alsnog vast te stellen of er sprake is van een misdrijf, zoals bij begraven. Aan de hand van het argument van de initiatiefnemer zou ik daarom aan de minister willen vragen of het zó snel cremeren van mensen eigenlijk wel verantwoord is. En hoe zit dat bij initiatieven als resomeren, cryomeren (vriesdrogen) etc.?

Nieuwe technieken
Er zijn diverse onderzoeken geweest naar nieuwe technieken. De SGP vindt dat er niet te gemakkelijk meegegaan moet worden in de ‘juichende’ verhalen over de duurzaamheid ervan. We hopen dat de Gezondheidsraad komt met een advies waarin werkelijk naar alle aspecten gekeken wordt. Natuurlijk is het bij alle vormen van lijkbezorging belangrijk om de gevolgen voor het milieu te verkleinen. Maar dan moeten bij onderzoek wel werkelijk álle kosten (productie materialen etc.) meegenomen worden. Het is bijvoorbeeld niet echt logisch te veronderstellen dat kisten bij resomeren tot 50 keer gebruikt worden. En de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van het personeel door het gebruik van schadelijke stoffen blijven natuurlijk ook meewegen.

Begraven jonge kinderen
Van de minister zou ik graag nog een reactie willen op een punt dat me nog te binnen schoot. De branchevereniging van uitvaartondernemingen pleit ervoor om in het verlengde van de mogelijkheid om doodgeboren kinderen, een foetus, te laten registreren in de Basisregistratie Personen, ook teraardebestelling mogelijk te maken, dus om te begraven en ook een gedenkplek in te richten. Hoe staat de minister daar tegenover? Kan dat meegenomen worden in de voorbereiding op de herziening van de Wet op de lijkbezorging?

Aantal praktische punten

  • Goed om mogelijk te maken moeder en kind/doodgeboren tweelingen samen te begraven.
  • Belangrijk om ook administratief niet te spreken over een ‘lijk’ op formulieren, maar over overleden (met naam) - zeker ook bij doodgeboren kinderen waar de SGP al eerder naar vroeg.
  • Belangrijk om goed toezicht te hebben op wijze van grafruimen. Ook met respect en met duidelijkheid voor nabestaanden.