8 februari 2023

Bijdrage Stoffer aan Europese Top

Op woensdag 8 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister-president Mark Rutte over de Europese Top die op 9 en 10 februari gehouden zal worden. Namens de SGP sprak Chris Stoffer. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

In 2023 is het land van de Nobelprijs voor de Vrede voorzitter van de EU. Hoe mooi zou het zijn als deze prijs dit jaar naar een partij zou gaan, die vrede weet te stichten in het conflict tussen Oekraïne en Rusland?

Oekraïne/Rusland
Steun EU en NAVO
We mogen die hoop hebben en blijven dromen van, of beter gezegd bidden voor, vrede. Tegelijk blijft het escalerende karakter van de oorlog zorgwekkend. Goed dat de EU en NAVO zich stabiele bondgenoten tonen. Maar laten we ook realistische en eerlijke partners zijn. Er kan bijvoorbeeld geen loopje worden genomen met de toetredingscriteria van de EU. Mijn eerste vragen aan de premier luiden:

 • Wat is er in Kiev exact besproken tussen de Europese Commissie en Oekraïne op dit punt en in bredere zin?
 • Blijft de EU continu alert op diplomatieke ‘ontsnappingsroutes’ uit de zuigende maalstroom van geweld?

Militaire steun NL
Inmiddels blijkt dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken minstens honderd Leopard 1A5-gevechtstanks voor Oekraïne koopt, en de financiering en levering van Leopard-2-tanks onderzoekt. De SGP vindt dit hét moment om ook zélf werk te maken van een eigen tankbataljon om, conform NAVO-eisen, de basis van onze krijgsmacht op orde te helpen krijgen.

 • Wil de premier, samen met Defensie, snel de mogelijkheden hiervoor verkennen?
 • Wanneer kan de Kamer het lange-termijnplan over de effecten van militaire steun aan Oekraïne op onze nationale militaire slagkracht tegemoetzien?

Economie
Nu de VS een industrieplan heeft gelanceerd, wil de EU ook haar spierballen laten zien. De SGP steunt de inzet op vereenvoudigde regels rond de ‘groene transitie’, maar heeft ook kritiek, die ik zal verwoorden aan de hand van concrete vragen aan de premier.

 • Erkent hij dat grote, kunstmatige financiële injecties en fondsen de inflatie juist kunnen aanwakkeren? Op welke wijze houdt de EU rekening met dit risico?
 • Stel dat de plannen doorgaan: hoe zorgt de EU dat alle lidstaten, ook Nederland, in gelijke mate baat hebben bij soepelere staatssteunkaders? En wordt er niet te gemakkelijk omgegaan met het versoepelen van kaders, op basis van tijdelijke problemen?
 • Blijft de premier bij zijn (wijze) standpunt om bestaande fondsen en maatregelen te benutten, en er geen nieuwe fondsen hoeven of mogen worden opgetuigd?

Tot slot: er gaan opnieuw stemmen op om nieuwe EU-leningen aan te gaan.
Voor het coronaherstelfonds is daar ook voor gekozen, maar dat zou eenmalig zijn. Kan de premier garanderen dat eenmalig inderdaad eenmalig is?

Asiel/migratie
Ook op migratiegebied is er genoeg te bespreken tijdens deze top. Om met de deur in huis te vallen:

 • Hoe gaat het kabinet bevorderen dat de Dublinregels worden nageleefd?Ondanks dat er een ‘terugkeercoördinator’ is aangesteld, vertrekt nog niet eens een kwart van de 300.000 mensen bij wie een terugkeerbesluiten is genomen.
 • Welke concrete stappen zet de premier in Brussel rondom succesvolle terugkeer?

De SGP wil dat migratie steviger verankerd wordt in het EU-buitenlandbeleid.

 • Moet dit thema geen integraler onderdeel gaan vormen van de werkzaamheden van de EU-buitenlandcoördinator en de afzonderlijke buitenlandministers?
 • Welke ‘wortel en stok’ gaan we daarbij hanteren, bijvoorbeeld bij landen die weigeren mee te werken aan terugkeer van afgewezen asielzoekers?

Bij de vluchtelingencrisis in 2015 spande de premier zich in voor de Turkijedeal, maar in aanloop naar de presidentsverkiezingen daar staat medewerking hieraan op de tocht.

 • Hoe anticipeert de EU op de mogelijke gevolgen daarvan?