24 maart 2021

Bijdrage Van der Staaij aan het coronadebat

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus. Toen ik ooit in militaire dienst zat, was ik tankcommandant. Ik verbaasde mij erover hoeveel regeltjes nageleefd en controles uitgevoerd moesten worden voordat zo'n tank in beweging mocht komen. Het effect daarvan was dat elke chauffeur die daar de verantwoordelijkheid voor had, zijn eigen regeltjes pakte om verantwoord bezig te zijn. Ik vraag mij af of wij, na een jaar leven met corona, bij de bestrijding van het coronavirus niet iets vergelijkbaars zien. De naleving van de basisregels neemt al maanden af en als reactie hierop worden, begrijpelijk, nog strengere regels ingevoerd. Maar is het effect daarvan niet dat mensen soms zelf invulling gaan geven aan de regels en zelf keuzes gaan maken?

Bezoekadvies
Het laatste geldt bijvoorbeeld voor het bezoekadvies. Mensen ervaren deze maatregel vaak als niet logisch en niet uitlegbaar. Dat bleek ook wel uit de staatjes die wij daarover zagen: het draagvlak en de naleving zijn laag. Ik vraag mij daarom af of het niet verstandig zou zijn om het bezoekadvies aan te passen naar één huishouden per dag of twee personen per dag. Dat zou volgens gedragswetenschappers tot meer naleving, draagvlak en welbevinden leiden. Daarmee zou -- hoe paradoxaal misschien ook -- een versoepeling door een slimme aanpassing juist beter zijn voor de virusbestrijding. Ik wil dat ook breder trekken: beperkte stapeling van regels doet meer een beroep op eigen verantwoordelijkheid en zet meer in op verbetering van de naleving van de basisregels. Hiermee is nog veel winst te behalen, leid ik ook af uit de technische briefing van vanmorgen.

Prognoses RIVM
De prognoses van het RIVM zien er niet goed uit. Tegelijkertijd zijn de onzekerheidsmarges groot. Het kan erg tegenvallen, maar ook meevallen. We weten het niet. Sombere voorspellingen eerder dit jaar kwamen gelukkig niet altijd uit. Dat maakt ook bescheiden. De SGP vindt dat wij moeten kijken hoe wij in de komende maanden zo verantwoord mogelijk kunnen leven met het virus. Zet bijvoorbeeld meer in op mogelijkheden van luchtfiltering. Ik begreep dat er in het kader van de fieldlabs proeven plaatsvinden met ionisatie. Welke resultaten heeft dit opgeleverd? En wanneer wordt duidelijker in hoeverre aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het virus? Dat maakt wel uit voor de maatregelen die je neemt.

Activiteiten in de buitenlucht
Verder vraagt de SGP zich af welke mogelijkheden er zijn voor activiteiten in de buitenlucht. Een ommetje door het park is beter dan een avondje op de bank. Zelfs nu de lente is begonnen is het nog steeds verboden om met meer dan twee mensen op straat te zijn. Wordt het niet ook tijd om zo'n maatregel aan te passen, te verfijnen?

Onderwijs
Het is ook hoog tijd dat er meer ruimte komt voor hoger onderwijs op locatie. Waarom maken we niet nu al meer gebruik van maatwerk en spreiding van locaties? Ik maak me zorgen om het speciaal onderwijs. Er zijn kinderen met ernstige meervoudige beperkingen die sinds december nog maar af en toe naar school zijn geweest, waardoor de situatie thuis heel moeilijk, zelfs onbeheersbaar, kan worden. Wat is het perspectief dat hier geboden kan worden?

Horeca
Het afgelopen jaar is de horeca maar liefst acht maanden dicht geweest. Dat is dramatisch voor veel ondernemers. Het is mij bij werkbezoeken opgevallen dat ze soms zo ontzettend veel mogelijkheden zien voor heel bescheiden maatwerk met een gedeeltelijke openstelling. Zou daar toch niet meer ruimte in geboden kunnen worden? Dan heb ik nog een laatste vraag: waarom kunnen horecagelegenheden als een ruimte restaurantzaal niet ook gebruikt worden als trouwlocatie?