1 december 2021

Bijdrage Van der Staaij aan het coronadebat

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het coronadebat van 1 december 2021. 

“De nood der tijden, die zich ook in ons land zozeer doet gevoelen, dringt in het bijzonder tot verootmoediging en tot het inroepen van Gods hulp. Daarvan is de regering ten volle overtuigd.” Einde citaat. Nee, het is geen passage uit de laatste persconferentie. Het was in november 1918 dat het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck het gesprek met de kerken zocht over de maatschappelijke onrust, over de Spaanse Griep die slachtoffers eiste. Gezamenlijk besloten kerk en staat een biddag uit te roepen.

Ook nu is er veel onrust. Ook nu waart een besmettelijke ziekte rond die we zomaar niet onder controle krijgen. Ook nu is er naar de diepe overtuiging van de SGP alle reden tot verootmoediging en gebed. Het is goed dat minister Grapperhaus van Eredienst voortdurend met kerken spreekt over noodzakelijke praktische maatregelen en over het omzien naar elkaar. Mijn oproep aan het kabinet is: spreek ook eens met kerken over ‘‘verootmoediging en het inroepen van Gods hulp’’.

De situatie is ernstig. De zorg raakt langzaam maar zeker opgebrand. In de samenleving worden de lontjes korter.

Langetermijn
Het einde van de crisis echter nog niet in zicht. De maatregelen die we nemen, moeten dus doeltreffend zijn en langdurig vol te houden. Zoveel mogelijk verbinden en niet splijten. We moeten samen leren leven met het coronavirus.
De neiging is nu steeds om landelijk met strikte, uniforme voorschriften te komen. Mijn vraag is: In hoeverre worden gemeenten, maatschappelijke organisaties, scholen uitgedaagd om zelf op eigen wijze met maatregelen te komen?

Zorg
Niet alleen de ziekenhuiszorg staat onder hoogspanning. Ook de GGD’en, huisartsen, de thuiszorg, zorginstellingen hebben het zwaar. Worden de mogelijkheden om (tijdelijk) extra personeel aan te trekken nu écht voldoende benut? Krijgen zorgaanbieders voldoende ondersteuning om de organisatorische hobbels die dit meebrengt te slechten?

Verpleeghuizen
In veertig procent van de zorgcentra is recent corona vastgesteld.
Het percentage sterfgevallen in verpleeghuizen is weer even hoog als november vorig jaar. Wat wordt er gedaan om op korte termijn kwetsbare ouderen beter te beschermen? Ik denk bijvoorbeeld aan het gratis beschikbaar stellen van zelftests en hoogwaardige mondkapjes beschikbaar voor bezoek aan zorginstellingen en thuiswonende ouderen.

Jongeren
De SGP steunt het besluit om de scholen op te houden. Tegelijkertijd kent ook het onderwijs een hoog aantal besmettingen. Hoe weegt het kabinet de suggestie om de kerstvakantie te vervroegen of verlengen? Goede ventilatie in scholen is cruciaal om besmettingen tegen te gaan.

Waarom wordt hier niet méér geld voor uitgetrokken en méér vaart achter gezet? De SGP pleit voor doeltreffende minimumeisen en ruimte voor onderwijsinstellingen om reeds beschikbare budget snel in te kunnen zetten.

Door de ‘avondlockdown’ zijn veel activiteiten voor jongeren stilgevallen, zoals sporttraining, jeugdclubs, de scouting. Jongeren worden al langer relatief zwaar getroffen worden door de coronabeperkingen. Kunnen jeugdactiviteiten ‘s avonds in ieder geval in de buitenlucht worden toegestaan? En kan er ook een oplossing komen voor rijlessen en rijexamens?

Geneesmiddelen
De minister werkt aan een plan om nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk in te zetten bij coronapatiënten. Goed dat hiermee de motie wordt uitgevoerd die mijn collega Stoffer in september indiende (Kamerstuknummer 25 295, nr. 1438). In de tweeënhalve maand is echter wel kostbare tijd verloren gegaan.  Waarom start de regering nu niet alvast met de nationale inkoop van behandelingen die (deels) nog op EMA-goedkeuring wachten?