24 januari 2023

Bisschop over asiel en migratie

Op dinsdag debatteerde de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer over de JBZ-raad in Stockholm over de onderwerpen asiel en migratie. Lees hieronder bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Premier Rutte gaf zijn ‘persoonlijk commitment’. De instroom moest ‘substantieel omlaag’. Het antwoord op de Nederlandse asielopgave zocht hij deels in Europa. De staatssecretaris gaat donderdag naar Stockholm. In februari volgt een extra EU-top over migratie. De alarmbel is geluid. En terecht. Maar welke concrete oplossingen heeft het kabinet in voorbereiding?

Migratiedeals
Het ‘gevecht’ tussen mensensmokkelaars en grensbewakers aan de Europese zuidkust kent alleen maar verliezers. Een totaal andere aanpak is nodig. Eén die niet uitnodigt de oversteek te wagen op gammele bootjes, maar die mensen in zijn waarde laat en hen in de eigen regio verder helpt. Daarom zegt de SGP: sluit migratiedeals gecombineerd met ruimhartige ontwikkelingshulp. En koppel migratie veel nadrukkelijker aan het Europese buitenlandbeleid. Gaat het kabinet zich er hard voor maken dat de EU-buitenlandcoördinator en de afzonderlijke buitenlandministers zich hieraan committeren?

Terugkeer
Terugkeersamenwerking en ‘whole-of-government approach’ staan op de agenda. Om met dat laatste te beginnen: Wat wil Zweden daarmee agenderen?
Op dit moment worden er geen gesprekken gevoerd over de Terugkeerrichtlijn, terwijl de Kamer het kabinet eerder de opdracht meegaf zich hard te maken voor herziening van die richtlijn. Neemt de staatssecretaris deze opdracht in zijn koffer mee naar Stockholm?

Asielprocedureverordening
In de geannoteerde agenda lezen wij dat de komende tijd gesproken wordt over de asielprocedureverordening. Er zou sprake zijn van een bepaling die verlenging van de beslistermijn voor asielaanvragen zou inperken. Is dat nu wel of geen onderdeel van de gedeeltelijke Raadspositie? Wordt nu eindelijk ingezet op een gedegen asielprocedure aan de EU-grenzen? Op dit moment geldt voor asielzoekers uit veilige landen in Nederland een inreisverbod voor twee jaar. De SGP wil dat die termijn wordt verlengd tot vijf jaar en gaat gelden voor de hele EU. Zet de staatssecretaris daarop in?