8 juni 2022

Bisschop over asiel en migratie

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over Asiel en Migratie. 

De asielinstroom is nu al hoog. Maar nu de zomer in aantocht is, zal het aantal migranten dat naar Europa komt alleen maar toenemen. En dat terwijl mensen in Ter Apel nu al op een stoel moeten slapen. Er is dus veel werk aan de winkel.

De staatssecretaris gaat naar de JBZ-raad en op de agenda staat het Asiel- en migratiepact.

  • Klopt het dat er een voorstel ligt voor een tijdelijk relocatiemechanisme, waarbij lidstaten verplicht worden om grenslanden te ontlasten?
  • Gaat het kabinet zich hier actief tegen verzetten, vooral gelet op de aanzuigende werking?
  • Is er al zicht op een oplossing voor het terugnemen van Dublinclaimanten, ook als zij weigeren een PCR-test af te nemen?
  • In hoeverre is voorzien in een forse aanpak van criminele mensensmokkelaars?

Herziening Schengengrenscode
De SGP vindt dat de herziening van de Schengengrenscode gericht moet zijn op gedegen controle aan de buitengrenzen en snelle registratie en beoordeling van migranten. In het voorliggende voorstel is niet opgenomen dat de volledige asielgrensprocedure bij kansarme asielverzoeken aan de buitengrens plaatsvindt.

  • Gaat het kabinet zich daar alsnog hard voor maken?
  • Wat doet het kabinet om de handen op elkaar te krijgen voor een aanscherping, zodat het uitzetten van illegaal verblijvende migranten naar andere lidstaten makkelijker wordt?

Verder lees ik dat er aangestuurd wordt op een verklaring van solidariteit. Wat komt daar in te staan, en wat is de status van een dergelijke verklaring?

Terugkeer
Ik heb het al vaker benoemd en blijf het doen: zet in op terugkeer! Het aantal afgewezen asielzoekers dat nu daadwerkelijk teruggaat, is echt ondermaats.

  • Hoe staat het met de aanscherping van de terugkeerrichtlijn en wordt dit onderdeel ook geïntegreerd in het nieuwe pact, zoals de motie-Van Toorenburg/Becker vraagt?
  • Hoeveel deals heeft de staatssecretaris al weten te maken in het kader van migratiepartnerschappen?

Tot slot
Tot slot, de situatie van vluchtelingen in Griekenland is nog altijd zorgelijk. Hoe beoordeelt de staatssecretaris de situatie daar, en hoe kan die zijns inziens het beste verbeterd worden? Wij hebben eerder gepleit voor operatie-Achilles, een civiel-militaire noodoperatie om de nood daar te lenigen. Ik ben benieuwd naar de visie en visionaire reactie van de staatssecretaris.