8 september 2022

Bisschop over asielcrisis

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat over de asielcrisis.


Een olietanker die zichzelf muurvast vaart op een zandplaat. Op het hoofd zowel de kapitein als de stuurman staat een jolige VVD-pet, al jarenlang. Maar ze roepen nu enthousiast: er moet wat gebeuren! Dat is het beeld dat bij mij opdoemde bij de voorbereiding van dit debat. Wij hebben er al jarenlang voor gewaarschuwd, en wij zijn niet de enigen. Het schip moet nu losgetrokken worden en een heel andere koers gaan varen.

Asielakkoord
Het is tijd om in het asielsysteem eindelijk eens echt orde op zaken te stellen. Ik hoop van ganser harte dat de staatssecretaris daarin gaat slagen. We juichen het toe dat er nu een akkoord ligt. Voorzichtig positief zijn we over het feit dat dit kabinet eindelijk bereid is te kijken naar maatregelen om de instroom te beperken, nadat het jarenlang een soort taboe is geweest.
We zien daar wel een vorm van wensdenken in. 37.500 flexwoningen uit de grond stampen in twee jaar tijd. Dit jaar nog even 20.000 statushouders aan een huis helpen. Ik vind het een fenomenale ambitie. Papier is geduldig, maar hoe denkt de minister dat te realiseren? Hoeveel flexwoningen zijn er de achterliggende tijd gerealiseerd en waarom wordt niet ingezet op leegstaande kantoren? Is de staatssecretaris bereid de Kamer maandelijks te rapporteren over de voortgang, de uitvoering en de effecten van dit akkoord?

Aanvullende maatregelen
Voor een fundamentele koerswijziging is meer nodig. Ik doe de stuurman graag een aantal concrete handreikingen. Bekijk hoe de eisen voor gezinshereniging kunnen worden aangescherpt en benut de ruimte die EU-richtlijnen bieden maximaal. Zoek bovendien steun voor aanpassing van de EU-richtlijnen en internationale verdragen. Er is een begin meegemaakt, maar er is meer nodig. Leg het aantal asielaanvragen voor één persoon aan banden. Nu kan men eindeloos doorprocederen waardoor het systeem overbelast raakt. Houd andere lidstaten aan het Dublinverdrag en zet Dublinclaimanten weer uit naar het eerste EU-land waar ze zijn aangekomen. Dat is een onderbelicht punt in dit akkoord, daar zou meer aan gedaan kunnen worden.
Overweeg een migratiequotum om grip te krijgen op de asielinstroom, zoals nu onderzocht wordt naar aanleiding van de motie-Stoffer/Eerdmans. Een reactie van de staatssecretaris op de voorstellen wordt op prijs gesteld.

Rol gemeenten
Gemeenten worden met de gevolgen van falend Rijksbeleid opgescheept. Er komt een wet die gemeenten verantwoordelijk moet maken voor de asielopvang. Laten we daarbij voorop stellen dat altijd in goed overleg, op overeenstemming gericht overleg met gemeenten moet worden gekomen tot opvang van asielzoekers. Geen dictaten dus. Dat werkt contraproductief. We moeten ons ook realiseren dat er heel wat wordt gevraagd van gemeenten en de samenleving bij de opvang van asielzoekers. Niet alleen huisvesting, maar ook werkgelegenheid, zorgen voor inburgeringscursussen, taalonderwijs, zorg, het moet allemaal geregeld worden. Mensen staan klaar om te helpen, maar er zitten ook grenzen aan wat een gemeenschap kan dragen. Is de staatssecretaris bereid in te zetten op kleinere opvanglocaties, en een evenredigere verdeling over ons land?

Tot slot
De SGP is voorstander van een menswaardige aanpak bij de opvang van asielzoekers. Dat betekent ook dat we niet elke migrant kunnen opvangen, omdat de échte vluchteling daarvan de dupe wordt. Daarover zal in de komende tijd het fundamentele debat moeten gaan. Hoe eerder, hoe liever.