29 maart 2023

Bisschop over drugspreventie

Op woensdag 29 maart debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over drugspreventie en verslavingszorg. Namens de SGP sprak Roelof Bisschop. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Wie drugs gebruikt zet de volksgezondheid op het spel en draagt bij aan instandhouding van een criminele, gewelddadige miljardenindustrie. Het is goed dat het kabinet dat klip en klaar erkent en wil benoemen.

Ik mis bij die woorden echter de nodige daden. Ja, het is mooi dat we vandaag in ‘de T’ konden lezen dat het kabinet een verbod wil op ruim honderd grondstoffen voor harddrugs. Een pluim daarvoor!
Maar we kunnen zoveel meer doen om te voorkomen dat mensen –vooral jonge mensen!– drugs gaan gebruiken. Dit kabinet moddert helaas voort. Het gedoogbeleid wordt ongemoeid gelaten. Het halfbakken wiet-experiment wordt voorgezet. En er is nota bene een staatscommissie benoemd om de status van XTC (MDMA) te onderzoeken.

Alle mooie woorden over drugspreventie ten spijt: Nederland staat helaas internationaal bekend als een wietwalhalla, een pilletjesparadijs. Daar moet een einde aan komen. Vorig jaar stelde burgemeester Halsema voor om buitenlandse klanten te weren uit Amsterdamse coffeeshops. Uitstekend plan. Wat de SGP betreft, gaan we overal in Nederland het ingezetenencriterium handhaven. Laat het kabinet daaraan meewerken.

Wat we óók moeten doen, is het internationale beeld van dat vrije, blije Nederland corrigeren. Eind 2021 had het Duitse blad Der Spiegel een uitgebreid verhaal over hoe het lakse Nederlandse drugsbeleid een vruchtbare voedingsbodem is geweest voor drugscriminaliteit. Op de cover prijkt Frau Antje, ooit bedacht om Nederlands zuivel aan te prijzen in het buitenland, met joint in de mond, Kalasjnikov en cocaïnebollen in de kaas. ‘Kaas, coke en killers’.

Ik zou graag zien dat het kabinet een internationale campagne start om buitenlandse toeristen ervan bewust te maken hoe slecht drugsgebruik is voor de volksgezondheid, voor het milieu (het dumpen van drugsafval) en voor de veiligheid in ons land. Het kabinet kan daarbij aanhaken bij een campagne van de gemeente Amsterdam om overlast gevende Britse jongemannen uit de hoofdstad te weren: ‘Stay Away’. Het lijkt me goed als het kabinet die boodschap ondersteunt en breder trekt: Nederland gaat kapot van de drugs. Drugstoerisme moet stoppen.

De SGP maakt zich grote zorgen over het gebruik van XTC. Nederland steekt ver uit boven andere Europese landen in het percentage inwoners dat ooit en in het afgelopen jaar XTC heeft gebruikt. Wat doet de staatssecretaris concreet om XTC-gebruik tegen te gaan?

Het is heel goed dat het kabinet zich in het bijzonder richt op de bescherming van kwetsbare jongeren. Uit onderzoek onder wo- en hbo-studenten blijkt dat 7,5% van hen in 2021 cocaïne gebruikte. Drugsgebruik wordt ook in verband gebracht met toegenomen stress en prestatiedruk onder studenten. Wat doet de regering concreet om drugsgebruik onder deze groep jonge mensen tegen te gaan? Voor sommige gebruikers is cocaïne vooral bedoeld om negatieve emoties als verdriet, angst, stress of onrust te onderdrukken. Wat doet de regering is voor de ggz om de juiste zorg en ondersteuning te bieden?