21 maart 2023

Bisschop over Europese top

Op dinsdagavond 21 maart debatteerde de Tweede Kamer met Minister-president Mark Rutte over de Europese Top van 23 en 24 maart. De bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is hieronder te lezen.

Oekraïne-oorlog
Ik begin mijn bijdrage met woorden van de Tsjechische theoloog en filosoof Tomas Halík:
“De mens kan slechts zijn eigen wang toekeren als er een kans bestaat dat het kwaad zo tegengehouden wordt, maar niet de wang van anderen; die moet hij beschermen, daarvoor draagt hij verantwoordelijkheid.”
Einde citaat.
Inderdaad: als mens, als privépersoon, dien ik een ander mijn wang toe te keren. Maar als overheid dienen we onrecht en geweld met kracht een halt toe te roepen! Dat is ook precies waar onze inzet in Oekraïne al ruim een jaar lang op gericht is.

Intussen wordt in de praktijk steeds duidelijker hoezeer de Oekraïne-oorlog een ‘geopolitieke tijdschok’ is. Wat voorheen onwaarschijnlijk was, of zelfs onmogelijk leek, wordt werkelijkheid. Zo gaat er veel meer geld naar de Europese Vredesfaciliteit, de EPF. Er gaan stemmen op voor een ‘Europees soevereiniteitsfonds’. Er wordt gewerkt aan gezamenlijke inkoop van munitie. En velen pleiten voor een Oekraïens EU-lidmaatschap. Deze ontwikkelingen zijn al met al ‘revolutionair’. En juist bij zulke omwentelingen zegt de SGP al meer dan een eeuw: hou het hoofd koel. Wees nuchter en waakzaam. Blijf gericht op de kern van de zaak. Laat het niet zo zijn dat Brussel elke crisis aangrijpt om regie naar zich toe te trekken. Daarover de volgende vragen:

  • Hoe houden we rond gezamenlijke inkoop van munitie als lidstaat controle?
  • Hoe verloopt de besluitvorming van Nederland inzake EU-defensiesamenwerking? Het is natuurlijk onwenselijk blindelings achter allerlei initiatieven aan te hollen.

Krijgt de Kamer inzicht in een structureel en coherent afwegingskader? A.s. donderdag debatteert de Kamer hierover met de minister van Defensie, maar omdat de ontwikkelingen zo hard gaan overweeg ik nu al een motie op dit punt.

  • Is de premier het eens met de minister van Defensie dat de EPF verder verhoogd kan worden, en zo ja, waar ligt de grens: er is toch geen ‘carte blanche’?
  • En garandeert de minister-president dat er onder geen beding gemarchandeerd kan worden met de EU-toetredingscriteria?

Energie
Waar het kabinet ook veel tijd en energie in steekt, is het thema ‘energie’. Helaas is de energiecrisis nog niet voorbij. De gasopslagen zitten voller dan gedacht, maar bij een strenge winter zitten we zo weer in de problemen. Het blijft van groot belang om onze eigen energievoorziening op peil te houden. Duitsland heeft sluiting van haar kerncentrales uitgesteld, maar wil dit in april alsnog doen, terwijl we die centrales eind van het jaar misschien keihard nodig hebben. Wil de premier erop aandringen dat waar het kan dergelijke centrales zoveel mogelijk open blijven?

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor hervorming van de elektriciteitsmarkt. Die gaan best ver. Tot de verplichte oprichting van een energieleverancier voor consumenten met betalingsproblemen toe. Maatregelen voor bijvoorbeeld consumentenbescherming kunnen begrijpelijk zijn, maar ik zet grote vraagtekens bij de subsidiariteit. Het is mij niet duidelijk waarom Brussel zich hiermee zou moeten bemoeien.

  • Hoe gaat de regering zich tegen deze plannen verzetten?

Interne Markt
Ondertussen doet de Europese concurrentiepositie er wel toe. In het kader van de Net-Zero Industrial Act gaf minister Adriaansens aan dat opname van de maritieme industrie als strategische sector niet past onder de doelstellingen.

  • Waarom, zo vraag ik de premier?
  • Het verduurzamen van de scheepsindustrie sluit toch naadloos aan bij deze doelstellingen?
  • Kortom, is hij alsnog bereid in Brussel ervoor te pleiten onze scheepswerven en maritieme toeleveranciers op te nemen als strategische sector, ook gezien het grote belang voor Nederland?