8 december 2021

Bisschop over huisvesting statushouders

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het plenaire debat over de huisvesting van statushouders. Je zult maar starter zijn en al jarenlang wachten op een sociale huurwoning. In de wijk komt een huis vrij. Eindelijk! Maar helaas, jij hebt er niets aan want een aantal dagen later neemt een statushouder zijn intrek.

De hoge asielinstroom en de krapte op de woningmarkt zorgen voor enorme problemen. Sterker nog, ze versterken elkaar. En daarom moeten gemeenten en provincies in allerijl op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers. Ik heb het eerder gezegd: er is sprake van een asielcrisis. Daarom wil de SGP nu de grenzen sluiten voor mensen die in andere landen veilig zijn. En we zijn er nog niet vanaf, want dit is een structureel probleem. Een fundamenteel debat over de vraag hoe we hoge immigratie het hoofd gaan bieden als klein en dichtbevolkt land, moet niet langer uit de weg worden gegaan.

Voorkeursbeleid
Woningzoekenden worden helaas de dupe van deze asielcrisis. En laat helder zijn: de SGP vindt dat statushouders een dak boven hun hoofd verdienen. Maar in vrijwel alle gemeenten gaat een sociale huurwoning nog steeds met voorrang naar een statushouder in plaats van naar een jong gezin. Dit is toch niet uit te leggen? Wat de SGP betreft mag het best wat soberder. Zo kent u ons.

Waarom zetten we niet veel meer in op kantoorgebouwen, semipermanente woonunits en niet-zelfstandige woonruimten, waar we meerdere statushouders kunnen onderbrengen, vraag ik de minister.

Sinds 2017 zijn gemeenten niet meer verplicht statushouders een voorkeursbehandeling te geven.  Er is slechts een handjevol gemeenten dat statushouders niet meer aanmerkt als urgentiecategorie. Kan het kabinet aangeven waar dit in zit? En hoe gaat zij gemeenten aanmoedigen alsnog af te zien van dit voorkeursbeleid?

Gemeenten die geen gebruik maken van dit voorkeursbeleid moeten dan wel weer in de huisvestingverordening vastleggen hoe ze aan hun taakstelling invulling geven.  Werkt deze bepaling niet belemmerend bij het afschaffen van de urgentiebepaling?

2022
Het COA verwacht daarom volgend jaar op zijn minst 42.000 asielopvangplekken nodig te hebben. En dan heeft men nog de roze bril op. Hoe staat het nu met de huurcontracten van het COA die binnenkort aflopen? Om hoeveel opvangplekken gaat het? Hoe bereidt de staatssecretaris zich voor op minder rooskleurige scenario’s?

Toekomst
‘We willen af van het jojobeleid’, zei COA-bestuursvoorzitter Schoenmaker in Trouw.  Dat ben ik hardgrondig met hem eens. Sterker nog, de SGP zegt al sinds 2015: investeer in de asielketen! Helaas laveren we al jaren op de golven van een stuurloze asielketen. Kennis en expertise is verloren gegaan sinds de vorige asielcrisis.  Regie en visie ontbreken.

Daarom doet de SGP drie voorstellen:

  1. Creëer een centraal kenniscentrum waar relevante data en kennis beschikbaar is.
  2. Zorg voor meer geld en personeel zodat de keten tegen een stootje kan. 
  3. Richt een speciaal crisisteam in voor situaties waarin sprake is van een grote toename van asielzoekers.

Graag een reactie hierop.