20 april 2023

Bisschop over rapport OVV

Op donderdag 20 april debatteerde de Tweede Kamer over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige. Namens de SGP sprak Kamerlid Roelof Bisschop. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

De aanleiding voor het rapport waarover we vandaag spreken is afschuwelijk. Ik sluit mij aan bij de woorden van collega’s aan de nabestaanden, ik wens hen heel veel sterkte. Zij die een stap naar voren zetten om de rechtsstaat te dienen zijn op gruwelijke wijze om het leven gebracht, dit is onverteerbaar. Het is goed dat het kabinet de aanbevelingen uit het kritische OVV-rapport overneemt en cruciale fouten in de toekomst probeert te voorkomen. De SGP is nog wel kritisch over de uitvoering daarvan.

NCTV
Om meer tot eenduidig gezag te komen zodat er geen sprake meer is van de complexe regie die het huidige stelsel kent is het begrijpelijk dat de NCTV de verantwoordelijk gezagvoerder wordt. Kijk alleen al naar de berichtgeving van Follow the Money van vandaag waarin naar voren komt dat het OM in een ander dossier de adresgegevens van een kroongetuige aan verdachte heeft gelekt. Het is ook opvallend, gezien het feit dat de NCTV niet zelf informatie kan ophalen maar hiervoor afhankelijk is van andere partners.

  • Kan de minister aangeven waarom nu juist voor de NCTV gekozen is; de dienst waarbij de coördinatietaak leidend is en de analysetaak verdwijnt uit de huidige grondslag?

De grondslag voor de coördinerende taak biedt geen mogelijkheid tot het verstrekken van analyses waarin uitingen van personen worden geduid en een persoon dóór die duiding in verband wordt gebracht met een trend of fenomeen op het terrein van terrorismebestrijding of nationale veiligheid. Dit wordt zelfs expliciet uitgesloten.

  • Hoe gaat de minister deze taken verenigen in de vernieuwde wettelijke grondslag van de NCTV?

Gegevensdeling
We lezen in het rapport dat gegevensdeling en bureaucratie de opsporing van criminelen en de beveiliging in de weg heeft gestaan. Dat is in deze drie gevallen zelfs fataal geweest. Was deze fatale afloop te voorkomen geweest als eerder naar de signalen was geluisterd en gegevens beter gedeeld konden worden? Als we bureaucratie willen vermijden in het nieuwe stelsel is het opvallend dat er straks toch meerdere diensten verantwoordelijk blijven binnen de persoonsbeveiliging, zij het aangestuurd door NCTV.

  • Hoe borgt de minister dat de NCTV zonder drempels op tijd aan de cruciale gegevens komt van Politie, OM en private partijen?
  • Hoe wordt in de nieuwe wettelijke grondslag rekening gehouden met de weging van ‘zachte informatie’ van de te beveiligen persoon en informatie van private partijen?

Dieper probleem
In de strijd tegen georganiseerde criminaliteit zien we dat we ondanks extra middelen en de verhoogde inzet op dit dossier het aantal te beveiligen personen beveiligd exponentieel gegroeid is.  Wat de SGP betreft moeten het probleem ook meer bij de kern aanpakken. Dat vraagt om een bredere discussie waarbij ook het vestigingsklimaat voor drugscriminelen en een afschrikwekkend strafklimaat meegenomen moeten worden. Kan de minister daarop reflecteren?