4 november 2022

Bisschop over rapport Remkes

Op donderdag 3 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer over het rapport van Johan Remkes met adviezen naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem. Namens de SGP leverde Roelof Bisschop een bijdrage. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

We hebben ‘de oprechte wanhoop gezien in de ogen van redelijke mensen’. Waarom was bij het kabinet Remkes nodig om deze pijn van het platteland te laten doordringen?

De SGP wil een koerswijziging die vérder gaat dan het kabinet voorstelt.

2030 doel
Zet het coalitiedoel voor 2030 níet in de wet. De tekst van de huidige wet is nog amper droog. Het is niet haalbaar. Niemand verplicht het. Haal deze stoorzender in de gebiedsprocessen weg.

Kritische depositiewaarde
De kritische depositiewaarde moet als toetssteen snel van tafel. Laat de staat van de lokale natuur en de mate waarin verschillende drukfactoren een rol spelen leidend zijn. Remkes en kabinet zijn te vrijblijvend. Wil het kabinet de ecologische autoriteit vragen op korte termijn een plan op te stellen voor een andere aanpak?

Landbouwakkoord
Goed dat het kabinet eindelijk inzet op een landbouwakkoord. Gaat het overleg over álle voorstellen van Remkes, dus ook over het 2030-doel? Worden de constructieve voorstellen voor alternatieve beleidsinstrumenten meegenomen? Een kloof wordt niet overbrugd door alleen te luisteren.

Bereidheid sector
Niet de boer, maar Den Haag staat oplossingen in de weg. Er zijn volop ideeën en methoden voor emissiereductie. Tot 50-90% reductie per bedrijf , met productie van biogas en kunstmestvervangers. Ik kwam bijvoorbeeld bij varkenshouder Van Gorp. Door een nieuwe manier van voerbereiding ruik je weinig ammoniak meer. Het gebeurt gewoon, maar zit nog niet in de modellen. Het komt aan op snelle erkenning en investeringsbudget. Waar kunnen deze veehouders op rekenen?

Bouwvrijstelling
De streep door de bouwvrijstelling is zuur. Porthos’ hoogste jaarlijkse depositiebijdrage per hectare is niet meer dan de stikstofuitscheiding van één hond op één dag! Raad van State hikt aan tegen de onbeperkte reikwijdte van de bouwvrijstelling. Biedt beperking van de bouwvrijstelling in omvang en tijd mogelijk soelaas? Kan de stikstofwinst van de 100 km/uur-maatregel in aangepaste vorm benut worden? En anders een hondenuitlaat-verbod?

PAS-knelgevallen
PAS-knelgevallen moeten zo snel mogelijk gelegaliseerd worden. Ik pleit voor budget en ruimte voor provincies om snel zélf stappen te kunnen zetten. Bijvoorbeeld voor tenders om stikstofruimte op te kopen. Vermoeiende piekbelaster-plannen vanuit Den Haag helpen niet. Onder elke definitie valt weer een andere groep. Laat dit bij de provincies. Komt er ook emissiereductie bij industriële piekbelasters als Rockwool?

Opkoop
Provincies lopen tegen het knellende staatssteunkader aan. Hoe gaat het kabinet zorgen voor voldoende ruimte?

Gaat het beroepsverbod eruit?
Is Brussel tevreden als je nieuwvestiging elders verbiedt, maar wel bedrijfsovername mogelijk houdt?

Andere hobbels zijn de strikte voorwaarden van de rechter voor salderen. Hoe zorgt het kabinet voor juridisch houdbare overdracht van stikstofruimte van eventuele piekbelasters aan PAS-knelgevallen? Is de minister bereid met de uitgebreidere brief in november een juridische analyse wat betreft deze knelpunten (knellende staatssteunkader, beroepsverbod, voorwaarden saldering) mee te sturen?

Waarom komt er geen tweede ronde van versnellingsprojecten? Maakt het kabinet eindelijk werk van minder gedetailleerde Aerius-berekeningen? Dat geeft wat flexibiliteit voor saldering.

Het zijn veel vragen. Maar er staat ook veel op het spel.