10 maart 2022

Bisschop over Veiligheid en Justitie

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het hoofdlijnendebat over Justitie en Veiligheid.

De SGP waardeert de investeringen in Justitie. Er gaat veel geld naar de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en de beveiliging van personen. Maar het is nog belangrijker dat het geld goed besteed wordt en het probleem bij de kern aangepakt wordt.

Drugs
Je kunt 600 miljoen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit stoppen, maar als we het drugsgebruik niet strenger aanpakken kunnen criminelen blijven leveren. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat gebruikers van drugs zich realiseren dat zij een criminele industrie in stand houden? Gaat zij drugsgebruik strenger aanpakken? 

Drugs komt Nederland binnen in Rotterdam, in Amsterdam is de infrastructuur aanwezig waar de criminele netwerken in gedijen en het drugsgeld wordt weggesluisd, en in de kwetsbare wijken worden de jongeren geronseld als koeriers.

Intussen komt het kabinet met een uitbreiding van het experiment gesloten coffeeshopketen. De SGP-fractie vindt dit niet te rijmen met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Drugsgebruik moet niet verder genormaliseerd worden. Ik hoor graag een reactie van de minister hoe zij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit naast de instandhouding van het gedoogbeleid rondom drugs ziet.

Politie
De politie krijgt dankzij de breed gesteunde motie Hermans een flinke financiële impuls. Dit moet écht bij de mannen en vrouwen op straat terechtkomen, zij die voor onze veiligheid in de vuurlinie staan. De middelen uit het regeerakkoord moeten besteed worden aan het op orde brengen van de basis, en niet aan instandhouding van de bureaucratie. De SGP hamert al jaren op de tekorten bij politie en de verhoogde werkdruk die dit met zich meebrengt.

Het borgen van stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid van de hele strafrechtketen is noodzakelijk.  Geeft de minister prioriteit aan het duurzaam investeren in de politie en is zij bereid een conjunctuurongevoelige financiering van de strafrechtketen zodat politie OM en Rechtspraak niet te maken krijgen met wisselend beleid en wisselende financiering waardoor het uitvoeren van hun wettelijke taken in gevaar komt?

Prostitutie
Het wetsvoorstel regulering sekswerk ligt op de plank om legale prostitutie verder te reguleren. Maar wat ontbreekt is effectieve aanpak tegen mensenhandel en prostitutie in de krochten van de samenleving. In coronatijd is het aanbod op prostitutie- en pornowebsites explosief gestegen. Hoe gaat de minister optreden tegenover porno- en prostitutiewebsites waar uitbuiting van vrouwen aan de orde van de dag is? Ziet deze minister het op zwart zetten van deze websites als één van de oplossingen om het aanbod te verminderen en om meer slachtoffers te voorkomen?

Straffen en slachtofferbeleid
Vertrouwen in de overheid begint met het waarborgen van de veiligheid van mensen, met rechtszekerheid en rechtsbescherming. De SGP-fractie vindt het van belang dat straffen voortvarend ten uitvoer worden gelegd en schadevergoedingen worden uitgekeerd.Hoe gaat de minister voor Rechtsbescherming ervoor zorgen dat daders hun straffen niet ontlopen en welke maatregelen gaat hij nemen om de positie van het slachtoffer te borgen en wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?