7 juni 2023

Bisschop over vreemdelingen- en asielbeleid

De commissie Justitie en Veiligheid debatteerde op 7 juni met staatssecretaris Van der Burg over de JBZ-Raad te Luxemburg van 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). Namens de SGP sprak Roelof Bisschop. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

De asielprocedureverordening en de asiel en migratie managementverordening staan op de agenda in Luxemburg.
Over beide verordeningen heb ik een aantal vragen, te beginnen met de asielprocedureverordening.

Asielprocedureverordening
In een eerdere versie was sprake van een bepaling die de mogelijkheden voor verlenging van de beslistermijn zou inperken. Nederland heeft baat bij ruimte op dit punt, vanwege de metershoge stapels op het IND-bureau. Kan de staatssecretaris toezeggen dat hij blijft inzetten op ruimte om de beslistermijnen te verruimen bij onverwacht hoge asielinstroom? Er moet zo snel mogelijk een verplichte, naadloze grensprocedure komen, waarbij de echte vluchteling snel en effectief wordt onderscheiden van de illegale migrant.

Sommige landen willen minderjarigen van die procedure uitzonderen. Zet Nederland in op het afdoen van álle kansarme zaken aan de buitengrenzen? En hoe schat het kabinet het speelveld in ten aanzien van de verplichte procedure? In het pact is nu sprake van versnelde grensprocedure als de asielzoeker komt uit een land waarvan het inwilligingspercentage lager dan 20% is. Die lat moet echt hoger. Gaat de staatssecretaris zich daar hard voor maken tijdens deze top?

Asiel en migratie managementverordening
Er ligt ook een Europese variant op de Nederlandse spreidingswet op tafel. Ik lees dat de Dublinregels buitenwerking kunnen worden verklaard op het moment dat een lidstaat onder druk staat. In feite wordt de Dublinverordening daarmee voorwaardelijk. Is de inzet van het kabinet nog steeds dat Dublin onverkort moet worden gehandhaafd, zodat we asielhoppen niet belonen? Het negeren van Dublinregels heeft tot veel ellende geleid, waar we dagelijks mee worden geconfronteerd.

Tot slot
Er lijkt nu een akkoord in de maak over het migratiepact. Voor zover ik weet is herziening van de Terugkeerrichtlijn daar geen onderdeel van. Terwijl de Kamer het kabinet eerder de opdracht meegaf zich daarvoor hard te maken. Wat is de stand van zaken ten aanzien van herziening van deze richtlijn? 

Afsluitend, een buitengewone kwalijke rol wordt vervuld door criminele mensensmokkelaars. Ik wil de staatssecretaris vragen in EU-verband in te zetten op het keihard aanpakken van mensensmokkel.