14 maart 2023

Boeren cruciaal voor betaalbare boodschappen

Tijdens het landbouwdebat in Veenendaal op vrijdag 10 maart werd aan de mensen in de zaal duidelijk gemaakt dat het huidige landbouwareaal van Nederland onvoldoende is om de eigen bevolking te voeden. Vermindering van landbouw maakt ons land dus kwetsbaarder en afhankelijker van het buitenland voor onze eerste levensbehoeften. Vruchtbare landbouwgrond is goud waard, die moet je koesteren stelde een van de aanwezige Kamerleden. Het huidige stikstofbeleid zet dit echter onder druk. Roelof Bisschop riep daarom de regering op om te stoppen met onhaalbare en onrealiseerbare eisen voor stikstofreductie in 2030.

Op de vraag van de debatleider aan SGP-Kamerlid Bisschop wat de stijgende voedselprijzen betekenen voor de circa 1 miljoen mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven, antwoordde hij: "Door de voorgestelde maatregelen van het kabinet gaan we die 1 miljoen zeker aantikken, maar vergeet niet dat ongeveer 60% van de huishoudens in een financieel kwetsbare positie verkeert. Als de voorgestelde maatregelen doorgevoerd worden, en zeker als dat in dit tempo wordt gedaan, dan heeft dat gelijk zijn uitwerking op de armoede van duizenden huishoudens. Het kabinetsbeleid wat nu gevoerd wordt leidt onvermijdelijk tot stijging van de consumentenprijzen en leidt dus daarmee tot voedselonzekerheid voor grote groepen van de bevolking."