9 oktober 2019

Boeren en bouwers harder aangepakt dan automobilisten

De overheid meet bij de stikstofcrisis met twee maten. Boeren en bouwers worden in vergelijking met automobilisten zwaarder aangeslagen dan autorijders. Dat blijkt uit bestudering van de rekenmodellen die worden gebruikt voor de stikstofdepositie.

Naar aanleiding van de enorme stikstofproblemen die het land op slot dreigen te zetten, heeft de SGP berekeningen gemaakt om na te gaan op basis van welke stikstofneerslag de landbouw, de bouw en het verkeer worden ‘aangeslagen’. Daaruit blijkt dat bij wegen alleen gekeken worden naar de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Bij bouwprojecten en boerderijen wordt het effect berekend tot op ‘oneindige afstand’.

De SGP protesteert daar krachtig tegen. SGP-kamerlid Chris Stoffer vindt dit ‘onacceptabel’: “Dit kan écht niet, dit is meten met twee maten. Het is toch te gek voor woorden. Experts zeggen ons zelfs dat de stikstofoxiden die auto’s uitstoten wijder in de omgeving neerslaan dan de ammoniak van de landbouw. Dat is onacceptabel. Ik ga daar bij de behandeling van de LNV-begroting met minister Schouten een groot punt van maken. Ik wil dat voor bouwprojecten en boerderijen óók de 5-kilometer-grens gaat gelden. Die nuchtere aanpak bij het wegverkeer is verstandig: de stikstofneerslag op een afstand van meer dan vijf kilometer is zó beperkt dat je daar geen berekening op los moet willen laten.”

De SGP wil van minister Schouten weten waar we aan toe zijn vóór het grote stikstofdebat dat geagendeerd staat voor volgende week.

Zie hieronder de kaarten en staafdiagrammen waarop heel duidelijk te zien is hoe groot het verschil is tussen de behandeling van boeren en aannemers enerzijds (figuur A) en automobilisten anderzijds (figuur B). Duidelijk op de kaart én in het staafdiagram is te zien dat bij de (snel)weg de berekeningen stoppen bij 5 km en dat het gebied dat berekend wordt rondom een boerderij vele malen groter is. Dergelijke deposities (>paar km) zijn via metingen in het veld niet terug te vinden (BRON: https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl#sources:sid1=0&theme=n)

Figuur A

 

Figuur B

https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl#sources:sid1=0&theme=n