31 oktober 2023

CDA en SGP presenteren initiatiefnota ‘onderwijs met ouders’

Onderwijs en ouders kunnen niet zonder elkaar, zo constateren René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA, en Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Peters: “Alleen samen kunnen school en ouders het doel van het onderwijs bereiken: de opvoeding van de kinderen. Onderwijs en ouders zijn eigenlijke educatieve partners.” Toch spreekt een nauwe samenwerking tussen school en ouders niet vanzelf. Bisschop: “We merken dat school en thuis vaak gescheiden werelden zijn. Ook lijkt vaak sprake van een consumentencultuur, waarin ouders klanten van het onderwijs zijn.” Peters en Bisschop presenteren daarom een initiatiefnota met voorstellen om de relatie tussen school en ouders te versterken: onderwijs met ouders.

Het doel van de initiatiefnota is dat school, ouders en leraren als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Peters: “Ouders kunnen niet de afnemers van het ‘product’ onderwijs, maar zijn zelf ook mede verantwoordelijk. De overheid moet dat bevorderen en mogelijk maken.” De initiatiefnemers stellen daarom onder andere voor om de medezeggenschap te herzien om ervaring op te doen met speciale ouderraden. Ook willen ze meer mogelijkheden bieden om onderwijs op kleinere schaal te kunnen behouden. Bisschop: “Het valt ons op dat in de gesprekken het onderwerp schaalgrootte telkens naar voren kwam. Dat willen we serieus nemen.” De initiatiefnemers willen bijvoorbeeld meer mogelijkheden creëren om een school over te dragen, meer alternatieven voor een bestuurlijke fusie en een duidelijk initiatiefprocedure voor schaalverkleining.

Ter voorbereiding van deze nota hebben Peters en Bisschop tien podcasts opgenomen met betrokkenen en (ervarings-) deskundigen. Vanaf maandag 30 oktober wordt elke dag één podcast online beschikbaar gesteld via het podcastkanaal van René Peters.

Ook hebben de initiatiefnemers Teacher Tapp verzocht om enkele vragen over dit onderwerp aan leraren voor te leggen. De resultaten kunt u hier vinden.
Wil je ook graag laten weten hoe je hierover denkt? Stuur dan een mailtje naar onderwijsmetouders@gmail.com?

Lees hier de initiatiefnota.