20 april 2022

Chris Stoffer over verkeersveiligheid

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over verkeersveiligheid.

Het blijft hartverscheurend. Een jonge moeder of vader, een vriend, die niet meer thuiskomt. Het veiliger maken van wegen en woonwijken, harde aanpak van drank- en drugsrijders: het verdient prioriteit.

Goed dat overheden en maatschappelijke organisaties willen gaan voor halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030. Het aantal zwaargewonden door verkeersongevallen neemt immers nog steeds toe. Met name voor noodzakelijke infrastructurele maatregelen, zeker ook bij provincies en gemeenten, is veel geld nodig. Wat is het perspectief nu er wel eenmalig extra geld komt voor Rijks N-wegen, maar het Gemeentefonds extra middelen voor verkeersveiligheid ontbeert? Komt er een analyse van de financiële opgave?

N36/N50
Goed dat er 200 miljoen euro komt voor veiligere N-wegen.
Wordt middenbermscheiding op drukke delen van de N36 met prioriteit opgepakt? Elk jaar komen hier mensen om het leven.

Kan heel snel de schop in de grond voor verbreding van de N50 bij Kampen? Gisteren was hier weer een aangrijpend ongeval. Het mag niet zo zijn dat stikstofregels voor vertraging zorgen. Die paar grammen stikstof vallen in het niet bij de waarde van menslevens. En kan wellicht tot die tijd bij Kampen de snelheid omlaag naar 80 kilometer per uur?

Berminrichting
De ernstige afloop van verkeersongevallen op Rijkswegen is in veel gevallen te wijten aan een onveilige berminrichting. Wordt gewerkt aan het obstakelvrij maken van bermen?

Weginspecteurs
Terwijl de filedruk toeneemt, stopt het kabinet met het programma file-aanpak. De extra weginspecteurs en snelle inzetbaarheid van bergingsbedrijven zullen we node gaan missen. Ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Graag een heroverweging.

Gemeenten
Veel verkeersslachtoffers vallen op gemeentelijke wegen. Het is cruciaal dat snel meer inzicht komt in de risicolocaties, ook wat betreft de fietsinfrastructuur. Hoe wordt gezorgd voor goede ontsluiting van ziekenhuis- en ambulancedata? Veel kleinere gemeenten hebben nog geen risicoanalyse gemaakt. Onder meer omdat de capaciteit ontbreekt. Is het mogelijk om hen te ondersteunen via een pool van adviseurs?

Ongeldige rijbewijzen
Van de vorig jaar ruim tienduizend ongeldig verklaarde rijbewijzen wordt bijna de helft niet ingeleverd. Een bekend probleem, waar het kabinet wat aan zou doen, maar wat blijkbaar niet lukt. Hoe pakken de bewindslieden dit op?

In vijf jaar tijd is het aantal automobilisten dat gepakt werd omdat ze niet mochten rijden verdubbeld. Wellicht komt de grotere vangst door meer controles, maar ik vrees dat het een indicatie is dat meer mensen de weg op gaan, terwijl dat niet mag. Hoe verhouden deze cijfers zich tot de ontwikkeling van het totaal aantal mensen met een ongeldig rijbewijs of een rijverbod? Wordt de aanpak aangescherpt?

Wetsvoorstel rijden onder invloed
Al een paar jaar is gewerkt aan een wetsvoorstel voor hardere aanpak van rijden onder invloed. Wie schetst mijn verbazing dat de bewindslieden dit voorstel nu opeens in de ijskast willen zetten? Met de enkele zin over kosten die niet opgebracht kunnen worden, nemen wij echt geen genoegen. Om welke kostenposten gaat het? Waarom wordt tenminste een deel van de voorstellen niet doorgezet? Misbruik van alcohol, drugs en lachgas moet automobilisten duur komen te staan.

LEV-kader
De invoering van het kader voor Licht Elektrische Voertuigen loopt vertraging op. We hebben eerder vraagtekens bij de invulling geplaatst. Ik constateer verder dat de Europese Commissie vaart maakt met een Europees kader. Is het niet beter om daar op aan te sluiten? Dat is duidelijker voor fabrikanten en wij kunnen ons dan richten op eventuele gebruikseisen, zoals een helmplicht.

CBR
Wachttijden voor praktijkexamens zijn de laatste weken fors opgelopen. Tot wel twintig weken. Ik heb begrepen dat duizenden mensen zich aanmelden als kandidaat-examinator, maar dat er maar weinig doorkomen. Hoe komt dat? Worden geen kansen gemist? Zijn alle oud-examinatoren die nog niet zo lang geleden zijn gestopt opgebeld om te vragen of ze tijdelijk terug willen komen?

Omkeuren snorfietsen
Vanwege de helmplicht willen verschillende snorfietsers hun rijtuig omkeuren naar een bromfiets. Dat kan nu alleen bij RDW-keuringsstations, met wachttijden en soms slechte bereikbaarheid. De vorige minister wilde kijken naar de mogelijkheid om de lokale RDW-erkende dealer hiervoor in te schakelen. Geeft de minister groen licht?