19 januari 2023

Christenvervolging onverminderd hevig

Ieder jaar blijft het schrikken als Open Doors de ranglijst van landen bekend maakt waarin christenen worden vervolgd en gediscrimineerd. Ook dit jaar weer. De cijfers zijn alarmerend. Alleen al als het gaat om de categorie “zeer zware of extreme vervolging” betreft het 312 miljoen mensen. Onvoorstelbaar.

In een reactie zei fractievoorzitter Kees van der Staaij dat de cijfers van Open Doors hem extra motiveren om er bij de regering op aan te dringen zich nóg meer in te zetten voor vervolgde christenen. Die belofte werd de dag erna al waargemaakt door de wereldwijde christenvervolging te agenderen bij minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde in schriftelijke vragen samen met JA21, CDA en CU.

In die Kamervragen lag de focus op drie landen: China, Nigeria en Noord-Korea. Niet geheel ten onrechte. Nigeria is het land waar het overgrote deel van de moorden, verkrachtingen en ontvoeringen plaatsvindt. Het communistische Noord-Korea staat op nummer 1 van de ranglijst. En in China, neemt de onderdrukking toe, mede omdat de Chinese regering over de meest moderne en verfijnde technische mogelijkheden beschikt om de eigen burgers nauwlettend in de gaten te houden.

Schriftelijke vragen van de leden Peters (CDA), Pouw-Verweij (JA21), Ceder (CU) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Ranglijst Christenvervolging 2023.

 1. Heeft u kennisgenomen van de Ranglijst Christenvervolging 2023?
 2. Volgens organisatie Open Doors blijft het aantal christenen dat vervolgd wordt op een alarmerend hoog niveau; meer dan 360 miljoen christenen hebben te maken met een hoog niveau van vervolging en in de 50 landen van de Ranglijst Christenvervolging betreft het 312 miljoen mensen die te maken hebben met ‘: herkent u deze omvang van vervolging van christenen vanwege hun geloofsovertuiging?
 3. Open Doors komt naar eigen zeggen in de rapportageperiode (1 oktober 2021 tot 30 september 2022) op conservatieve tellingen uit van 5.621 vermoorde christenen vanwege hun geloof, 2.126 gevallen van verkrachting of seksueel geweld, 5.259 ontvoeringen, 2.100 kerken die aangevallen werden en meer dan 4.500 woningen verwoest: komen deze gegevens overeen met uw eigen bevindingen?
 4. De situatie in de landen ten zuiden van de Sahara lijkt verder te escaleren; diverse coups vonden plaats in zowel Mali als Burkina Faso en de instabiliteit biedt ruimte aan jihadistische groepen, naast en soms gezamenlijk optrekkend met georganiseerde misdaad en huurlingen van bijvoorbeeld Wagner; Nederland is betrokken bij initiatieven om geweld en de straffeloosheid ervan tegen te gaan en mensenrechten te respecteren, zoals Team Europe Initiative Security and Governance en de Regional Stability Strategy van UNDP: ziet u effect van deze initiatieven of ziet u mogelijkheden om de betrokkenheid te intensiveren? Welke mogelijkheden ziet u om de invloed van huurlingenlegers in te perken of aan de kaak te stellen?
 5. Jaar na jaar blijft de situatie in Nigeria uiterst zorgwekkend; het overgrote deel van de moorden, verkrachtingen en ontvoeringen vond daar plaats: onderschrijft u dat naast factoren als klimaatverandering, tribale kwesties en criminele motieven, religie en dan met name extreem geweld van diverse jihadistische groepen een belangrijke oorzaak is van dit ontwrichtende geweld in Nigeria?
 6. De Nederlandse overheid is via de ambassade in Nigeria en ook tijdens bilateraal overleg op ministerieel en presidentieel niveau met de Nigeriaanse overheid in gesprek in 2021: welke mogelijkheden ziet u voor opvolging geven aan deze gesprekken of kunnen de nieuwe ranglijstresultaten resulteren in hernieuwde initiatieven?
 7. Kunt u vertellen wat de ontwikkelingen zijn in een mogelijk onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid in Nigeria door het Internationaal Strafhof, of eerder op nationaal of internationaal niveau?
 8. Nederland heeft een actieve rol binnen de International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA); onder de 37 landen die bij de IRFBA aangesloten zijn bevinden zich ook landen, zoals de Democratische Republiek Congo, Colombia en Kameroen, die op de ranglijst staan: welke mogelijkheden ziet u om deze landen hierop aan te spreken?
 9. Noord-Korea staat – na een jaar weggeweest te zijn – weer op plek 1 van de ranglijst met het hoogste aantal punten ooit; het land kende meer geweldsincidenten vorig jaar onder de noemer van de ‘wet op antireactionair gedachtegoed’, een wet die alle niet Noord-Koreaanse publicaties – van de Bijbel tot Zuid-Koreaanse tv-series – criminaliseert: welke kansen ziet u om bijvoorbeeld in internationaal verband toenadering tot Noord-Korea te zoeken of anderszins actie te ondernemen?
 10. Een trend die de ranglijst al een paar jaar signaleert is de toenemende controle van China op zijn eigen bevolking in het algemeen en in het bijzonder op inwoners die afwijken van de partijlijn en op minderheidsgroepen als de Oeigoerse gemeenschap en ook christenen; dissidente stemmen worden als probleemveroorzakers en zelfs terroristen weggezet: welke mogelijkheden zijn er om de Chinese regering hierop aan te spreken?
 11. De export van technologie naar China voor dual-use wordt gereguleerd door nationale en Europese regelgeving: heeft u de indruk dat deze regelgeving afdoende is of is het risico van leveringen aan China nog concreet aanwezig?
 12. De Chinese regering lijkt ook bezig met een verchinezing van bijvoorbeeld internationaal erkende mensenrechten; de universele mensenrechten worden uitgehold of aan de kant geschoven en maken plaats voor ‘eigen’ rechten als het recht op 'stabiliteit en veiligheid’: herkent u deze ontwikkeling? Wat zijn de mogelijkheden voor Nederland om binnen bijvoorbeeld de VN of de EU hier tegenwicht aan te bieden?
 13. Het Chinese model van intense overheidscontrole en -bemoeienis kan gezien worden als populair exportproduct naar autoritaire landen in Centraal-Azië en Azië: deelt u de zienswijze dat deze ontwikkeling potentieel bedreigend is voor christenen en andere minderheden en om die reden onderwerp van regulering en monitoring moet blijven?