28 juni 2022

De SGP geeft de moed niet op

De stemmingen over het stikstofbeleid stemmen niet hoopvol voor de boeren. Wie verwachtte dat het beleid zou worden bijgesteld, is bedrogen uitgekomen. Maar er kan nog veel gebeuren de komende jaren. De kritische provincies hebben ook wat te zeggen, en de wet moet ook nog behandeld worden in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Er zijn enkele moties aangenomen die vragen om meer meten, meer regie bij de provincies, andere kaarten en het aanpakken van andere sectoren. Misschien is daar nog winst te behalen, al blijft staan wat Roelof Bisschop tijdens het debat al zei: zolang de hoofddoelstelling voor 2030 niet van tafel is, is het toch zoiets als aan de kalkoen vragen hoe hij met kerst bereid en opgediend wil worden.

Nu vaststaat dat het kabinet verder doorgaat op de verkeerde weg, geeft de SGP de moed niet op. Er zijn enkele lichtpuntjes. De Kamer stemde voor een SGP-motie om voorrang te geven aan en voldoende geld uit te trekken voor het legaliseren van PAS-knelgevallen. Ook komt er ruimte voor projecten waar boeren met elkaar werk maken van innovatieve emissiereductie, zoals bij de Nieuwkoopse plassen. Minister Staghouwer tenslotte moet vóór Prinsjesdag klare wijn schenken over het perspectief voor de sector.