21 september 2021

De verhoudingen zijn zoek

“‘Demissionaire’ algemene politieke beschouwingen zijn even ongebruikelijk als ongemakkelijk, maar onvermijdelijk. Ik vind dat het de hoogste tijd is, zeker nu het kabinet steeds meer in staat van politieke ontbinding verkeert, alle hoofdrolspelers met gezwinde spoed constructieve stappen behoren te zetten. Mijn advies: niet afschieten, maar opschieten.” Dat is de boodschap van de nestor van de Tweede Kamer, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij voor Prinsjesdag 2021.

De SGP-voorman vindt de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet scheef: “De overheidsuitgaven zijn compleet scheefgegroeid. Niet alleen is de staatsschuld ongekend hoog, maar ook is er geen gezond evenwicht als je kijkt naar waar de regering de vele miljarden aan besteed. Bijna 7 miljard voor het klimaat, maar een karige 60 miljoen voor Defensie en voor het oplossen van de woningnood slechts 100 miljoen per jaar. De verhoudingen zoek.”

Van der Staaij voegde daar aan toe: “Je kan wel alles op alles zetten voor het klimaat, maar vrijheid en veiligheid zijn evenzéér wezenlijk voor burgers. Burgers hebben recht op een goede landsverdediging en de bescherming tegen geweld en criminaliteit. Nu is het beleid op het gebied van Defensie en politie en justitie toch een beetje een jojobeleid. Het zou goed zijn als daar nu ook eens structureel en substantieel bijgeplust wordt.”

Van der Staaij vindt het ‘wrang’ dat de economie met 3,5% groeit, maar dat een gemiddeld huishouden daar in de koopkracht niets van merkt. “De kans is zelfs groot dat modale gezinnen achteruit boeren gezien de onverwacht en snel stijgende energienota” aldus Van der Staaij.