20 april 2020

Defensie bevecht ook corona

Op maandag 20 april overlegt de Tweede Kamer over defensie. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wijst daarbij op de noodzaak van een sterke krijgsmacht.

“Ik hecht eraan mijn bijdrage te beginnen met een groot compliment. Tijdens deze coronacrisis bewijst Defensie opnieuw haar onschatbare waarde.” Zo begon Stoffer zijn bijdrage aan het overleg met de regering over het fonds waaruit Defensie de aanschaf van materieel bekostigt. De krijgsmacht staat op dit moment de reguliere zorg bij met medici, laboratoria, beademingsapparatuur en planners. “Daar mogen we oprecht dankbaar voor zijn,” aldus Stoffer.

Het SGP-Kamerlid verwees naar wat minister Bijleveld van Defensie onlangs zei: “We zijn last man standing, en we moeten de capaciteit hebben om die rol te vervullen.” Hij plakte daar wel direct de conclusie aan vast dat dit nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat de Defensie-uitgaven op peil blijven. De SGP vindt daarom dat de NAVO-norm dat 2% van het Bruto Nationaal Product bestemd moet zijn voor de krijgsmacht, in een wet moet worden vastgelegd. Zo niet, dan weet je het wel…