6 september 2019

Eindelijk een einde aan de oneerlijke 'spaarboete'

Vanmiddag maakte de regering bekend dat over spaargeld tot ongeveer 440.000 euro geen belasting meer hoeft worden afgedragen. Goed nieuws dus voor heel veel spaarders!

Daarnaast is het positief dat er in de toekomst alleen wordt geheven over werkelijk rendement. Nu wordt er nog geheven over fictief rendement. Dit is dus een flinke stap vooruit in het eerlijker en rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De SGP heeft de afgelopen tijd steeds aangedrongen op het rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing. Ook een heffing op basis van werkelijk rendement was daarbij steeds onze inzet. Dat aan deze oproep nu gehoor wordt gegeven, is heel goed nieuws voor spaarders!"

Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling pas in 2022 ingaan. De SGP is van mening dat de nieuwe invulling van de vermogenrendementsheffing zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Stoffer: "Als de nieuwe regeling in 2022 ingaat, moeten spaarders de komende twee jaar alsnog betalen over rendement wat er niet is. Ik roep de regering dan ook op om te streven om dit uiterlijk in 2021 in te voeren. Spaarders hebben al veel te lang belasting betaald over rendement was er niet was. Enige haast bij de invoering hiervan is dus zeker op zijn plaats."