25 oktober 2023

Elke regio telt!

Op woensdag 25 oktober debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over het belang van regio's. Lees hieronder de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Elke regio telt, maar sommige regio’s tellen iets meer dan anderen. Dat is het gevoel dat je al langere tijd behoorlijk sterk kunt merken, met name in de regio’s buiten de stedelijke gebieden. Twee voorbeelden uit het noorden en zuiden van Nederland maken zichtbaar dat sommige regio’s toch net iets minder gelijk lijken te zijn dan anderen:

  • De buslijn naar de energie- en gezondheidscampus in Petten wordt volledig door de campus betaald.
  • Het Rijk heeft tot op heden nauwelijks meebetaald aan de Westerscheldetunnel.

Is dit normaal?

Het rapport van de adviesraden heeft voor urgentie gezorgd, maar ik merk dat aandacht voor alle regio’s nog niet vanzelf gaat. De SGP is blij dat er allerlei acties worden ingezet, maar hoe zorgen we ervoor dat het tot meer dan incidentele goede wil leidt? Regiodeals en actieprogramma’s kunnen even nuttig zijn, maar daar kunnen we niet structureel van leven. Hoe zorgen we voor een andere manier van kijken en denken over regio’s?
Dat vereist naast theoretische analyses over brede welvaart vooral ook praktische verbeteringen op concrete onderwerpen. Komt er bijvoorbeeld niet alleen een betere, maar als uitgangspunt gewoon een evenredige spreiding van Rijkswerkgelegenheid? Wordt met meer spoed gewerkt aan diploma-erkenning voor grensregio’s?

Zonder aandacht voor vervoer komen de regio’s buiten de steden niet vooruit. Komt er naast het criterium van reistijdverlies hoe dan ook een duidelijk criterium dat recht doet aan de bereikbaarheid van de regio?
Recent ontstonden bijvoorbeeld problemen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zeeland: geen enkel bedrijf had interesse.

Vindt de minister ook dat het Rijk bij zulke problemen een rol heeft om bijvoorbeeld te voorkomen dat het vervoer voor veel burgers duurder wordt dan elders? Wanneer komen er aanpassingen van de Wet personenvervoer om ruimte te bieden aan nieuwe OV-concepten?

De bijdrage van de agrarische sector aan de leefbaarheid van het platteland moet zwaarder wegen. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat in de recente regeling voor opkoop van piekbelasters in de veehouderij vooral de Gelderse Vallei getroffen werd? Vindt de minister ook dat in zulke gevallen breder gekeken moet worden dan alleen stikstof? En hoe zorgen we ervoor dat andere ministeries en mede-overheden beter kunnen meedenken?

In onze aandacht voor de regio mogen we de vertegenwoordigers ervan niet vergeten. Dan speelt de provincie natuurlijk een belangrijke rol. Wat vindt de minister ervan dat slechts een kwart van de Statenleden langer dient dan vier jaar en bijvoorbeeld in Noord-Holland slechts vier procent langer dan acht jaar?
Wil hij aan de slag gaan, in lijn met het advies van de Raad voor openbaar bestuur, om samen met de beroepsvereniging en de provincies een norm, een richtlijn voor ambtelijke ondersteuning te ontwikkelen?

Dit debat gaat over meer dan geld, voorzieningen en bereikbaarheid. Ook cultuur telt mee. Ik denk bijvoorbeeld aan de Friese taal. De nieuwe bestuursafspraken zijn een mooie kans om te laten zien dat het de minister menens is met elke regio.