1 april 2020

'Erbarme Dich' - #corona debat 4

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het vierde plenaire Kamerdebat over het coronavirus.

"Wir setzen uns mit Tränen nieder." Het zijn de woorden van het slotkoraal uit de Matthäus-Passion. Het lijden en sterven van Jezus Christus wordt muzikaal vertolkt door Johann Sebastian Bach. Verdriet, angst en lijden indrukwekkend verklankt.

Normaal gesproken zijn deze klanken in deze tijd van het jaar overal in het land te horen: nu zijn alle uitvoeringen afgelast. Zelfs die in Naarden op Goede Vrijdag, voor het eerst sinds 1945. Heel onwerkelijk. Zomaar een voorbeeld hoe diep de strijd tegen het Coronavirus ingrijpt in ons samenleven.

De boodschap van het kabinet was gisteravond helder: we zijn er nog lang niet. Dat is naar, maar waar. Terecht dat de maatregelen daarom zijn verlengd. Dat vraagt veel van iedereen. Veel mensen verdienen het in deze barre tijden in het zonnetje te worden gezet. Zorgwerkers, mantelzorgers, vrijwilligers. Vandaag wil ik ook mijn waardering uitspreken voor mensen die in deze ongewone tijden ‘gewoon’ doorwerken in de bouw, als hovenier, op scholen, waar dan ook. En wat fijn dat ‘ons dagelijks brood’ niet uit China komt, maar dat onze eigen boeren juist nu stáán voor een stabiele voedselvoorziening. Ik vraag bijzondere aandacht voor geestelijk verzorgers. Zijn zij nu al aangewezen als vitaal beroep?

Boerenverstand
De minister-president benadrukt het vaak: we varen op het kompas van deskundigen. De werkelijkheid is evenwel weerbarstiger dan rekenkundige modellen. De verwachting voor het aantal ziekenhuisopnames moest bijvoorbeeld flink worden bijgesteld. Ik moedig het kabinet aan om bij alle ingewikkelde berekeningen steeds het gezonde boerenverstand te blijven gebruiken, het zekere voor het onzekere te nemen.

Beschermingsmiddelen
Als er niet meer beschermingsmiddelen komen en die niet beter verdeeld worden, dreigt het helemaal fout te gaan in de zorg. Kunnen onze zorgwerkers erop rekenen dat we elke kans benutten om dit aan te pakken? Wordt niet te gemakkelijk ‘nee ‘ gezegd tegen serieuze mogelijkheden om aan goede mondkapjes te komen? Waarom gaat die herverdeling zo traag?

Gezond boerenverstand zei het al voordat de modellen het nodig vonden: we moeten meer testen. Zorgwerkers en kwetsbare mensen lopen gevaar. Is bij het tekort aan testen gelijk het alternatief: helemaal niets? Waarom werken we niet meer met temperatuurmetingen, bijvoorbeeld voor reizigers die via Schiphol binnenkomen?

Europa
Vrijwel alle EU-lidstaten worden door de Coronacrisis geraakt. De SGP is ervóór om andere zwaar getroffen landen zoals Spanje en Italië te helpen. Maar ik zeg daarbij dat we geen stappen moeten zetten richting een transferunie. Kunnen we erop rekenen dat dit de koers van het kabinet blijft?

Ik wil tot slot allen die verantwoordelijkheid dragen in de aanpak van deze crisis wijsheid, gezondheid en kracht toewensen. En inderdaad: met elkaar zijn we druk aan de slag, maar als het daarbij blijft, ontbreekt er in de visie van mijn fractie ook iets wezenlijks. Eén van de meest aangrijpende aria’s uit de Matthäus is de bekende bede: “Erbarme Dich!” Woorden waarmee ik mijn bijdrage vandaag ook zou willen besluiten: Heer, erbarm u over ons.