25 juni 2024

Debat Europese Top

Dinsdagavond 25 juni debatteerde de Tweede Kamer plenair voor de laatste keer met minister-president Mark Rutte. Het debat stond in het teken van de Europese Top. Namens de SGP sprak Diederik van Dijk. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

Tijdens de komende Europese Raad staat de nabije toekomst van de EU op de agenda. Er komen belangrijke posten aan de orde, maar ook de strategische agenda wordt besproken. Het is een belangrijk moment: waar staat de EU en waar gaat zij naartoe? Vooruitblikken kan pas werkelijk als je je rekenschap geeft van het verleden. Soms zien buitenstaanders scherper wat er op het spel staat dan insiders. Ik citeer in dit licht de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, als hij reflecteert op de westerse samenleving en constateert dat die slordig omspringt met haar historische erfgoed. Hij schrijft: "Vooruitgang is alleen mogelijk als de verworvenheden uit het verleden worden doorgegeven. De mens is lichamelijk en in zijn wezenlijke identiteit gebonden aan de geschiedenis van degenen die hem zijn voorgegaan. Een samenleving die het verleden afwijst, snijdt de weg naar de eigen toekomst af. Dan krijg je een dode samenleving, een samenleving zonder geheugen, een samenleving die lijdt aan alzheimer." 

Strategische agenda
In de strategische agenda ziet de SGP een aantal positieve punten. Wij missen echter de ziel en een positieve waardering van het christelijke fundament van Europa. Wat is nu het bezielend verband van de EU? Wat is haar moreel kompas? De rechtsstaat, democratie en burgervrijheden worden terecht benoemd. Dit naar aanleiding van de reële dreiging door de oorlog in Oekraïne, de veranderende geopolitiek en buitenlandse inmenging. Het zijn belangrijke waarden voor de Unie. In de vorige Commissie was er een speciale post voor het beschermen van de Europese levenswijze. Maar wat is hier concreet mee gebeurd? Hoort bij die Europese levenswijze niet juist het rekenschap geven van de joods-christelijke wortels? Dit kan concreet uitgewerkt worden in bijvoorbeeld het tegengaan van antisemitisme of het opkomen voor geloofsvrijheid, maar ook voor de intrinsieke waarde van het menselijk leven, in welke fase dan ook. Kan het kabinet dit scherper inbrengen bij de bespreking van de Europese strategische agenda? Kan het kabinet dit ook bij de vakministerraden concreter toepassen en inbrengen? Dan denk ik onder andere aan het geven van voldoende budget en medewerkers aan de speciale gezant voor geloofsvrijheid. Maar ik denk ook aan Europese afstemming inzake rondreizende haatpredikers en kopstukken van organisaties als Samidoun.

Israël en het Midden-Oosten
Ik noem Israël en het Midden-Oosten. De 120 resterende Israëlische gijzelaars moeten zo snel mogelijk kunnen terugkeren. De SGP is blij met de bevrijdingsactie die 4 gijzelaars terug mocht brengen, maar 120 anderen zitten nu al bijna negen maanden in onzekerheid en in de barbaarse handen van Hamas. Heeft de minister-president dit ook genoemd toen hij gisteren de emir van Qatar sprak? En hoe wordt daarop gereageerd? Helaas ziet de SGP een zorgwekkende kanteling in de steun voor Israël. Het regent veroordelingen. Ik begrijp dat het politiek erg ingewikkeld ligt om aan de oorlog zelf bij te dragen, maar ik vraag het kabinet creatief te denken en het wellicht over een andere boeg te gooien. Heeft de premier concreet gevraagd wat voor andere steun Israël vanuit Europa zou willen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan steun bij het bestrijden van de enorme bosbranden in Noord-Israël, waar Hezbollah beschietingen uitvoert. Wat kan Nederland of de EU hier betekenen?

Er lijkt een escalatie op komst tussen Hezbollah en Israël. Geen land kan erin berusten dat er voortdurend raketten worden afgevuurd op de burgerbevolking. Als daar werkelijk een oorlog uitbreekt, zal de strijd in Gaza daarbij in het niet vallen. Welke steun verleent de EU aan Israël in haar strijd tegen terreurbeweging Hezbollah?

Regeldruk
In de afgelopen Europese campagne was regeldruk tegengaan een speerpunt voor de SGP. Alleen zo komt de Europese economie tot bloei. De ruggengraat daarvan is het midden- en kleinbedrijf. Regeldruk raakt het mkb hard. Het vergt tijd en moeite die niet richting hun verdienvermogen gaat. Juist daarom is oog voor het mkb cruciaal voor goed competitievermogen. Daarom vraag ik aandacht voor de mkb-gezant die de Commissie zou benoemen. De benoeming van de heer Pieper is niet doorgegaan. Kan het kabinet zich ervoor inzetten dat er snel een vervanger komt die de mkb-zaak gaat bepleiten?