4 april 2024

Evaluatie rechtsgang belangenclubs vervroegd

Minister Weerwind liet donderdag in een brief aan de Kamer weten dat hij de rechtsgang van belangenclubs tóch sneller gaat evalueren dan hij eerder aangaf. “Goed dat de minister hiermee alsnog recht doet aan twee aangenomen moties,” reageert SGP-Kamerlid Diederik van Dijk.

Al langere tijd verzet de SGP zich tegen de praktijk van actievoeren via de rechtbank. “De impact van dit soort processen op de maatschappij is maximaal, maar de transparantie over de representativiteit van belangenclubs is juist minimaal. Daarom willen wij een onderzoek naar een betere rechterlijke toets op die representativiteit. Als je zegt namens een bepaald belang te procederen, dan moet je dat ook geloofwaardig kunnen onderbouwen,” aldus Tweede Kamerlid Van Dijk.

Minister Weerwind wilde (na de aangenomen motie Stoffer) aanvankelijk een evaluatieonderzoek afwachten dat pas in 2025 zou starten. Maar nadat de SGP in februari met een nieuwe motie om meer snelheid vroeg, schrijft de minister nu dus dat hij heeft besloten de evaluatie naar voren te halen “zodat dit onderzoek al in de tweede helft van 2024 kan worden uitgevoerd.” Het WODC verwacht de resultaten in het voorjaar van 2025 te kunnen opleveren.